Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Luați jugul Meu

Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară.”

Matei 11:28-30 VDDC

„Aceia care au comuniune cu Dumnezeu au o continuă odihnă și pace. Atunci de ce mergem singuri, desconsiderând compania Sa? De ce nu-L luăm cu noi în toate consfătuirile noastre? De ce nu venim la El cu toate nedumeririle noastre și să punem la probă tăria făgăduințelor Lui?” (Mărturii, vol. 5, p. 410).

„Isus a privit către cei deznădăjduiți și cu inimile împovărate, către aceia ale căror speranțe se năruiseră și care căutau să-și stingă dorința fierbinte a sufletului cu bucurii pământești și i-a îndemnat pe toți să găsească odihnă în El. Cu gingășie, El le-a spus oamenilor care trudeau: «Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.» (Matei 11:29). Prin aceste cuvinte, Isus S-a adresat fiecărei făpturi omenești. Toți oamenii sunt obosiți și împovărați, fie că o știu, fie că nu. Toți sunt aplecați sub poveri pe care numai Hristos le poate îndepărta. Cea mai grea povară pe care o ducem este aceea a păcatului. Dacă am fi lăsați să o purtăm, ne-ar strivi. Dar Acela fără păcat S-a pus în locul nostru. «Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.» (Isaia 53:6).

El a purtat povara vinovăției noastre. El va lua greutatea de pe umerii noștri osteniți. Ne va da odihnă. El va purta și povara grijii și întristării. Ne cheamă să punem asupra Lui toate grijile noastre; căci El ne poartă în inima Sa.

Fratele mai mare al neamului nostru omenesc Se află înaintea tronului veșnic și privește asupra fiecărui suflet care își întoarce fața către El, ca Mântuitor. Știe din experiență care sunt slăbiciunile firii omenești, care sunt lipsurile noastre și în ce constă tăria ispitelor cu care ne confruntăm; căci El a fost «ispitit în toate, asemenea nouă, dar fără păcat.» (Evrei 4:15). El veghează asupra ta, copile tremurător al lui Dumnezeu. Ești ispitit? El va aduce izbăvire. Ești slab? El va da tărie. Ești neștiutor? El va da lumină. Ești rănit? El va aduce vindecare. Domnul «socotește numărul stelelor» și vindecă și «pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile.» (Psalmii 147:4.3). (Divina vindecare, p. 71)

Apel: „Oricare ar fi neliniștile și încercările tale, deschide-ți sufletul înaintea Domnului. Duhul tău va fi îmbărbătat ca să poată suporta. Va fi deschisă pentru tine calea de a te elibera din încurcătura necazului și dificultății. Cu cât te știi mai slab și mai neajutorat, cu atât mai puternic vei deveni în tăria Sa. Cu cât sunt mai grele poverile, cu atât este mai binecuvântată odihna când le pui asupra Purtătorului de poveri.” (Divina vindecare, p. 72)

Meditează: Cum poți să-L incluzi pe Isus în toate aspectele vieții tale, și să experimentezi pacea și liniștea pe care El le oferă? Care sunt impedimentele sau obstacolele personale care te împiedică să vii la Isus pentru odihnă și pace, și cum poți să le depășești în mod practic?

Aplică: Experimentează zilnic odihna în Hristos! Pentru aceasta este nevoie să aplici în viața ta, următoarele aspecte: cunoașterea personală a lui Hristos, rugăciunea, încrederea în providența lui Dumnezeu, predarea poverilor, recunoștința, răbdarea și așteptarea. Practicând acești pași și cultivând o relație vie cu Hristos, vei fi capabil să experimentezi în mod profund și autentic odihna pe care numai El o poate oferi.