Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Lumea nu-l iubește pe Dumnezeu

„Nu vă mirați, frații mei, dacă vă urăște lumea.”

1 Ioan 3:13

„Evanghelia trebuie să fie dusă mai departe printr-o luptă înverșunată în mijlocul împotrivirii, primejdiilor, pagubelor și suferințelor. Dar aceia care fac lucrarea aceasta nu fac altceva decât să meargă pe urmele Maestrului lor.

Ca Răscumpărător al lumii, Hristos a fost continuu confruntat cu înfrângeri aparente. El, solul milei pentru lumea noastră, părea să realizeze puțin din lucrarea pe care dorea să o facă pentru înălțare și mântuire. Influențe satanice se împotriveau continuu drumului Său. Dar El nu Se descuraja.” (Hristos Lumina lumii, p. 678).

„Primii creștini au fost cu adevărat un popor deosebit. Comportamentul fără reproș și credința lor neclintită erau o mustrare continuă, care tulbura pacea păcătoșilor. Deși puțini la număr, fără avere, poziție sau titluri onorabile, ei produceau teamă făcătorilor de rele, când erau cunoscute învățăturile și caracterul lor. De aceea erau urâți de cei nelegiuiți, așa cum Abel a fost urât de Cain cel necredincios. Din același motiv pentru care Cain l-a omorât pe Abel, aceia care au căutat să alunge mustrările Duhului Sfânt au dat la moarte pe poporul lui Dumnezeu. Și tot din același motiv, iudeii L-au lepădat și L-au răstignit pe Mântuitorul – deoarece curăția și sfințenia caracterului Său erau o mustrare continuă pentru egoismul și stricăciunea lor. Din zilele lui Hristos și până astăzi, ucenicii Săi credincioși au provocat ura și împotrivirea acelora care iubesc și urmează căile păcatului.” (Tragedia veacurilor, p. 46).

„Dumnezeu vă dă inteligență și o minte care gândește, prin care puteți prinde făgăduințele Lui; și Isus este gata să vă ajute în formarea unui caracter puternic și armonios.” (Mărturii, vol. 5, p. 579).

Apel: În lumina experienței lui Hristos, care a fost deseori respins și urât de lume, dar a continuat neclintit să-și urmeze chemarea și să-și îndeplinească slujirea, poți primi putere, încurajare și speranță că truda ta nu este în zadar. În ciuda opoziției care se manifestă împotriva ta atunci când stai de partea adevărului, adu-ți aminte de cuvintele Mântuitorului: „Îndrăzniți, Eu  am biruit lumea.” (Ioan 16:33).

Meditează: Gândește-te la situațiile din viața ta când credința ta a fost pusă la încercare din cauza opoziției din partea celor din jur. Întreabă-te ce lecții poți extrage din aceste experiențe și cum poți să le aplici mai bine în viitor pentru a rămâne ferm în credința și în iubirea lui Dumnezeu. Care sunt exemplele concrete care te-au inspirat în această privință?

Aplică: Atunci când oamenii manifestă opoziție față de tine, poți pune în practică învățăturile și îndemnurile Domnului Hristos. În loc să răspunzi cu aceeași opoziție sau ură, încearcă să practici înțelegerea și compasiunea. Binecuvântează-i pe cei care te blestemă și fii generos cu cei care te urăsc. De asemenea, în momentele de opoziție și ură, poți să te rogi pentru cei care te atacă. Prin rugăciune, poți găsi liniștea interioară și puterea de a răspunde cu înțelegere și iertare.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!