Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Dumnezeu ne pedepsește mai puțin decât merităm

„Și după tot ce a venit asupra noastră, pentru faptele noastre cele rele și pentru păcatul nostru cel mare, și pentru că Tu, Dumnezeul nostru, ne-ai pedepsit mai puțin decât au meritat fărădelegile noastre și ne-ai dat eliberarea aceasta.”

Ezra 9:13 VBT

„Îndelunga răbdare pe care Dumnezeu a arătat-o față de cei răi îi face pe oameni și mai cutezători în neascultarea lor; dar pedepsirea lor nu este mai puțin hotărâtă și nici mai puțin înspăimântătoare, chiar dacă este amânată multă vreme. (…) Chiar dacă nu are plăcere de răzbunare, El va aduce judecata asupra călcătorilor Legii Sale. El este nevoit să facă aceasta pentru a-i scăpa pe locuitorii pământului de o degenerare deplină și ruină. Pentru a-i salva pe unii, trebuie să-i nimicească pe cei împietriți în păcate. «Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie, și nu lasă nepedepsit pe cel rău.» (Naum 1:3.) Prin faptele teribile ale dreptății, El va îndreptății autoritatea Legii Sale desconsiderate. Și tocmai neplăcerea cu care este executată judecata este o dovadă despre grozăvia păcatului, care cere judecățile Sale, și despre asprimea pedepsei care îl așteaptă pe păcătos.” (Patriarhi și profeți, p. 628)

„La fel ca în vechime, El stăruie asupra celor care mărturisesc numele Lui, să se pocăiască și să se întoarcă de la căile lor rele. Acum, la fel ca atunci, prin gura slujitorilor Săi aleși, El prezice pericolele dinaintea lor. El dă semnalul de avertizare și mustră păcatul, cu tot atâta credincioșie ca în zilele lui Ieremia. Dar Israelul din zilele noastre are parte de aceleași ispite de a disprețui mustrarea și de a urî sfatul, asemenea Israelului din vechime. Ei, prea adesea, se fac că nu aud cuvintele pe care Dumnezeu le-a dat slujitorilor Săi pentru binele celor care mărturisesc adevărul. Cu toate că Dumnezeu, în mila Sa, reține pentru o vreme pedeapsa pentru păcatul lor, (…) El nu își va opri mâna pentru totdeauna, ci va pedepsi nelegiuirea cu o judecată neprihănită.” (Mărturii, vol. 4, p. 165).

Apel: Dumnezeu este îndelung răbdător și plin de milă, oferindu-ți multe ocazii de pocăință și întoarcere la El. Deși păcatele tale merită o pedeapsă severă, El îți arată har și îți dă șansa de a-ți corecta căile. Nu te complace în păcat, ci ia în serios avertismentele și îndemnurile Sale, revenind la o relație sinceră, în ascultare de El. Răspunde chemării Sale la pocăință și neprihănire.

Meditează: Cum ți-a arătat Dumnezeu îndelungă răbdare și milă până acum, în viața ta? Poți să-ți amintești ocazii în care ai observat că Dumnezeu nu te-a pedepsit așa cum meritai?

Aplică: Astăzi, fii atent la semnalele de avertizare pe care ți le dă Dumnezeu și alege să nu te faci că nu auzi cuvintele Sale, ci să le dai ascultare promptă. Ignorarea îndemnurilor Sale poate duce la împietrirea inimii tale. De asemenea, fii plin de recunoștință pentru mare îndurare pe care Dumnezeu ți-a arătat-o prin faptul că nu ți-a răsplătit în conformitate cu ceea ce meritai să primești. Înțelege că aceste momente sunt șansele pe care El ți le oferă ca tu să te întorci la El cu toată inima.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!