Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Mântuirea este darul lui Dumnezeu

„Căci prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”

Efeseni 2:8-9

„Mântuirea este un dar și, totuși, el se cumpără și se vinde. Pe piața în care harul divin este cel care are putere, mărgăritarul de mare preț este înfățișat ca fiind cumpărat fără bani și fără plată. În această piață, toți pot obține mărfurile cerului. Comoara pietrelor prețioase, ale adevărului este deschisă tuturor. «Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă», declară Domnul, «pe care nimeni n-o poate închide». Nicio sabie nu păzește calea către această ușă. Din înăuntru și din afara acestei uși se aud voci zicând: «Vino!» Plin de căldură și de iubire, glasul Mântuitorului ne invită: «Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești.» (Apocalipsa 3:8,18).

Evanghelia Domnului Hristos este o binecuvântare pe care toți o pot avea. Chiar și cel mai sărac este la fel de în stare să cumpere mântuirea, ca și cel mai bogat; pentru că nicio bogăție omenească, oricât de mare ar fi ea, n-o poate dobândi. În schimb, ea se obține printr-o ascultare de bună voie, prin consacrarea noastră Domnului Hristos, fiind ai Lui ca o proprietate cumpărată de El. Educația, chiar și a clasei celei mai înalte, nu poate prin ea însăși să aducă un păcătos aproape de Dumnezeu. Fariseii, care erau favorizați având toate avantajele temporare și spirituale, ziceau cu mândrie și îngâmfare: «Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic.» Și cu toate acestea, ei erau «ticăloși, nenorociți, săraci, orbi și goi» (Apocalipsa 3:17). Domnul Hristos le-a oferit Mărgăritarul de mare preț; dar ei L-au disprețuit și nu l-au acceptat și El le-a zis: «Adevărat vă spun că vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în Împărăția lui Dumnezeu.» (Calea către Hristos, p. 116-117).

Apel: „Noi nu ne putem câștiga mântuirea, dar trebuie s-o căutăm cu un interes și o perseverență așa de mare, încât să putem fi gata să abandonăm totul pentru ea. Noi trebuie să căutăm Mărgăritarul de mare preț, dar nu în târgurile lumii sau pe căi lumești. Prețul ce ni se cere să-l plătim nu constă în aur sau argint, pentru că de fapt aurul și argintul aparțin lui Dumnezeu. Trebuie să abandonăm ideea că avantajele temporare sau spirituale vor putea să câștige mântuirea pentru noi. Dumnezeu cere ascultarea noastră de bună voie. El ne cere să părăsim păcatele noastre.” (Calea către Hristos, p. 117).

Meditează: Este interesul tău pentru mântuire autentic și profund? Te consideri pregătit să renunți la toate lucrurile temporale și egoiste pentru a căuta cu sinceritate și perseverență mântuirea?

Aplică: Fii hotărât să pui mântuirea pe primul loc în viața ta. Începe prin a te consacra lui Dumnezeu cu toată sinceritatea și a renunța la orice piedică, precum și de a-ți pune toată încrederea în harul Său, nu în proprii tale fapte.