Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Mântuirea de la Dumnezeu a ieșit

„Dreptatea mea este aproape; salvarea mea a ieșit și brațele mele vor judeca poporul; insulele mă vor aștepta și în brațul meu se vor încrede.”

Isaia 51:5 BTF

„Am văzut frumusețea cerurilor. I-am auzit pe îngeri cântând cântecele lor înălțătoare, aducând laudă, onoare și slavă lui Isus. Am putut atunci să-mi dau seama puțin de ceea ce înseamnă minunata iubire a Fiului lui Dumnezeu. El a lăsat toată slava și onoarea pe care le avea în ceruri și a fost atât de preocupat de mântuirea noastră, încât a dus cu răbdare și blândețe toate nelegiuirile și ofensele pe care omul le-a putut îngrămădi asupra Lui. El a fost rănit și lovit; El a fost întins pe crucea Calvarului și a suferit moartea cea mai teribilă pentru a ne scăpa de moarte, pentru ca noi să putem să putem fi spălați prin sângele Său și înălțați pentru a locui cu El în locuințele pe care le-a pregătit pentru noi; pentru a ne bucura de lumina și slava cerului, pentru a auzi cântecul îngerilor și a cânta împreună cu ei.

Am văzut că întregul cer este interesat de mântuirea noastră; iar noi să fim indiferenți? Să fim noi nepăsători, ca și când ar fi un lucru de mică însemnătate dacă suntem sau nu mântuiți? Să desconsiderăm noi sacrificiul care a fost făcut pentru noi? Unii au făcut acest lucru. Ei s-au jucat cu harul oferit, iar acum mânia lui Dumnezeu este asupra lor. Duhul lui Dumnezeu nu poate fi întristat la nesfârșit. Acesta se va depărta dacă este în continuare întristat.

După tot ceea ce s-a făcut ca Dumnezeu să-i poată salva pe oameni, dacă ei arată prin viețile lor că disprețuiesc mila lui Isus care a fost oferită, atunci moartea va fi partea lor, și aceasta va fi scump plătită.” (Mărturii, vol. 1, p. 123-124).

Apel: Pentru Domnul Hristos, slava cerului, închinarea îngerilor, onoarea și bogăția, au fost lucruri de mică însemnătate în comparație cu valoarea ta ca ființă creată de El. Tocmai de aceea a părăsit toate aceste lucruri pentru a suferi în locul tău, astfel încât tu să poți fi salvat. A desconsidera bunătatea și harul Său duce la întristarea Duhului lui Dumnezeu. De aceea, astăzi, îndemnul este să te întorci la Dumnezeu, să Îl accepți pe Isus ca Mântuitor și Domn al vieții tale, și să trăiești în lumina și puterea harului Său.

Meditează: În ce fel disprețuiesc oamenii harul lui Hristos? Ce înseamnă a întrista Duhul lui Dumnezeu și ce efect poate avea îndepărtarea Sa din viața ta? Cum poți să devii mai sensibil față de apelurile Duhului lui Hristos?

Aplică: Amintește-ți că glasul lui Dumnezeu este de multe ori ca un susur blând pe care îl poți auzi doar atunci când zgomotele de fond ale vieții cotidiene sunt reduse la tăcere. De aceea obișnuiește-te să petreci cel mai prețios timp de liniște în comuniune cu Dumnezeu, astfel încât să poți distinge în mod clar ceea ce El vrea să îți spună.