Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Moștenirea Domnului este poporul Lui

„Căci partea DOMNULUI este poporul Lui, Iacov este partea Lui de moștenire. El l-a găsit într-un pământ pustiu, într-un loc singuratic, plin de urlete înfricoșătoare; El l-a condus, l-a instruit și l-a păzit ca pe lumina ochilor Lui.”

Deuteronomul 32:9-10 VBT

„Hristos a rânduit ca ordinea cerului, planul ceresc de guvernare, armonia divină a cerului să fie reprezentate în biserica Sa de pe pământ. În felul acesta, El este proslăvit în poporul Său. Prin ei, Soarele neprihănirii va străluci în lume cu o lumină clară. Hristos a dat bisericii Sale posibilități ample, ca să primească o mare răsplătire de slavă de la moștenirea Sa mântuită și răscumpărată. El a revărsat asupra poporului Său însușiri și binecuvântări, pentru ca el să reprezinte desăvârșirea Sa. Biserica, înzestrată cu neprihănirea lui Hristos, este depozitara Sa, în care să se arate pe deplin și desăvârșit bogățiile milei, ale harului și iubirii Sale. Hristos privește la poporul Său, în curăția și desăvârșirea lui, ca la răsplata umilinței Sale și ca la un adaos la slava Sa – Hristos, marele Centru, de la care se revarsă toată slava.” (Hristos Lumina lumii, p. 680).

„Scopul pe care Dumnezeu caută să-l realizeze prin poporul Său de astăzi este același ca cel pe care a dorit să-l realizeze prin Israel când l-a scos din Egipt. Privind la bunătatea, îndurarea, dreptatea și iubirea lui Dumnezeu, descoperite în biserică, lumea trebuie să aibă o exemplificare a caracterului Său. Și atunci când Legea lui Dumnezeu este astfel exemplificată în viață, chiar și lumea va recunoaște superioritatea acelora care-L iubesc pe Dumnezeu, se tem de El și Îi servesc mai presus de oricare alt popor de pe pământ. Domnul are privirea îndreptată asupra oricărui membru din poporul Său; El are planuri pentru fiecare dintre ei. Este scopul Lui ca aceia care practică sfintele Lui precepte să fie un popor deosebit.” (Mărturii, vol. 6, p. 12).

Apel: Trăim într-o lume în care granițele dintre biserică și societate par să se estompeze. Dar Dumnezeu te-a ales să fii parte a moștenirii Sale speciale, un popor care reflectă caracterul Său unic și desăvârșit. Nu te lăsa atras de standardele lumii, chiar dacă se pretind a fi creștine. Dumnezeu are un plan mult mai măreț pentru viața ta! Îți oferă daruri și binecuvântări ca să strălucești ca o lumină a neprihănirii în lume. Ridică-ți privirea către Soarele neprihănirii, Isus Hristos. În El găsești puterea de a trăi o viață nouă, o viață care reflectă dragostea, bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu.

Meditează: Care crezi că sunt motivele pentru care poporul lui Dumnezeu nu și-a împlinit scopul rânduit de Dumnezeu? Este viața ta în armonie cu ordinea și guvernarea divină a cerului? Privești tu la Cel care îți poate oferi tot ce ai nevoie pentru a trăi viața cea nouă?

Aplică: Nu uita că Dumnezeu are un plan minunat pentru viața ta. El te cheamă să faci parte din moștenirea Sa specială, un popor care reflectă caracterul Său perfect. Nu te conforma standardelor lumii. Fii curajos să trăiești conform principiilor biblice, chiar dacă asta înseamnă să te diferențiezi de cei din jur! Fii o lumină a neprihănirii în lume! Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea puterea și înțelepciunea de a trăi o viață conform scopului Său.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!