Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Născut din nou prin cuvânt

„Ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță pieritoare, ci dintr-una nepieritoare, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veci.”

1 Petru 1:23 VBT

„Tânărul care găsește bucurie și fericire în citirea Cuvântului lui Dumnezeu și în ora de rugăciune este continuu reîmprospătat prin energia care vine din fântâna vieții. El va atinge o înălțime de desăvârșire morală și o lărgime a gândirii pe care alții n-o pot concepe. Comunicarea cu Dumnezeu încurajează gânduri curate, aspirații nobile, percepții clare ale adevărului și ținte înalte de acțiune. Cei care își leagă în felul acesta sufletele de Dumnezeu sunt recunoscuți de El ca fii și fiice ale Sale. Ei ajung continuu din ce în ce mai sus, obținând vederi mai clare despre Dumnezeu și veșnicie, până ce Domnul îi face canale de lumină și înțelepciune pentru lume.” (Mărturii, vol. 4, p. 624).

„Schimbarea inimii, prin care devenim copii ai lui Dumnezeu, este numită în Biblie naștere. Ea mai este comparată și cu încolțirea seminței bune semănată de gospodar. Tot la fel cei ce sunt cu adevărat convertiți la Hristos sunt «ca niște prunci născuți de curând», care trebuie să crească «în toate privințele, ca să ajungem la Cel care este Capul, Hristos» (1 Petru 2:2; Efeseni 4:15). Asemenea seminței bune semănată în țarină, ei trebuie să crească și să aducă roade. Isaia spune că ei vor fi numiți «terebinți ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui» (Isaia 61:3.) În acest fel se iau ilustrații din viața naturală, ca să ne ajute la o mai bună înțelegere a adevărurilor tainice ale vieții spirituale.” (Calea către Hristos, p. 67).

„Dacă vrem să trăim o adevărată viață creștină, conștiința trebuie să fie înviorată prin contactul neîncetat cu Cuvântul lui Dumnezeu. Toate lucrurile prețioase, pe care Dumnezeu ni le-a procurat cu un preț infinit, nu ne pot face niciun bine; ele nu ne pot întări și nu pot să producă o creștere spirituală dacă nu ni le însușim. Trebuie să mâncăm Cuvântul lui Dumnezeu, să facem din el o parte din noi înșine.” (Mărturii, vol. 7, p. 195).

Apel: Există speranță pentru viața ta, iar întunericul ce te înconjoară se poate schimba în lumină. Cuvântul lui Dumnezeu are putere și astăzi de a aduce o transformare radicală. Alege să te naști din nou prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu, prin Cuvântul Său. Gândurile tale, aspirațiile tale, țintele și pasiunile vor fi înnobilate și sfințite, astfel încât vei deveni un canal de lumină pentru cei din jurul tău.

Meditează: Ce înseamnă pentru tine a fi un om născut din nou? Este acesta un eveniment care are loc o singură dată în viață sau este un proces continuu? Ce schimbări ai observat în viața ta de când ai început să studiezi Biblia și să te rogi regulat?

Aplică: Formează-ți obiceiulde a-ți nota gândurile și impresiile pe care le primești în timpul momentelor de rugăciune și studiu al Bibliei într-o agendă sau jurnal devoțional. Alege un verset biblic al zilei care te inspiră, memorează-l, meditează mai mult asupra lui și încearcă să-l aplici în mod concret în viața ta. De asemenea, roagă-te pentru ca Dumnezeu să-ți dea puterea și înțelepciunea de a trăi conform voii Lui și de a deveni un exemplu viu de credință și ascultare.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!