Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Nașterea din nou, lucrarea Duhului Sfânt

„Isus a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că, dacă cineva nu este născut din apă și din Duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este duh.”

Ioan 3:5-6 VBT

„Nicio născocire omenească nu poate găsi un leac pentru sufletul păcătos. «Fiindcă mintea carnală este dușmănie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu și nici nu poate fi supusă.» (Romani 8:7 VBT). «Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, adulterele, desfrânările, hoțiile, mărturiile mincinoase, blasfemiile.» (Matei 15:19 VBT). Izvorul inimii trebuie mai întâi să fie curățat, înainte ca pârâul să devină curat. Acela care încearcă să ajungă la cer prin faptele lui de păzire a legii, încearcă o imposibilitate. Nu este nicio siguranță pentru acela care are o religie legalistă, o formă de evlavie. Viața de creștin nu este o modificare sau o îmbunătățire a celei vechi, ci o transformare a firii. Se produce moartea față de eu și față de păcat și o viață cu totul nouă. Schimbarea aceasta nu se poate produce decât prin lucrarea eficientă a Duhului Sfânt. Nicodim era încă nedumerit și Isus a folosit vântul pentru a ilustra semnificația: «Vântul suflă încotro vrea și-i auzi vuietul; dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul.»

Vântul se aude prin ramurile pomilor, fremătând printre frunze și flori, dar nu se vede și nimeni nu știe de unde vine sau unde se duce. Tot așa este și cu lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii. Nu poate fi explicată mai mult decât mișcarea vântului. Cineva poate că nu ar fi în stare să spună timpul sau locul anumit sau să urmărească toate amănuntele lucrării de întoarcere la Dumnezeu, dar lucrul acesta nu dovedește că nu este convertit. Printr-un mijloc tot atât de nevăzut ca și vântul, Hristos lucrează continuu asupra inimii. Puțin câte puțin, poate fără ca primitorul lor să-și dea seama, se produc impresii care tind să atragă sufletul la Hristos. Acestea pot să vină meditând asupra Lui, prin citirea Scripturilor sau prin auzirea Cuvântului de la un predicator care-l trăiește. Deodată, când Duhul vine cu un apel mai direct, sufletul se predă lui Isus, plin de bucurie. Mulți numesc aceasta o convertire bruscă, dar ea este rezultatul lucrării îndelungate a Duhului lui Dumnezeu, un proces plin de răbdare și de durată. (…) Putem cunoaște începutul mântuirii printr-o experiență personală.” (Hristos lumina lumii, p. 171-172)

Apel: Predă-ți inima lui Dumnezeu și lasă ca Duhul Sfânt să îți transforme viața. Încrede-te în puterea Sa de a îndepărta gândurile păcătoase și de a te ajuta să părăsești faptele rele. Permite-I să înlocuiască mânia, invidia și certurile cu iubire, umilință și pace. Bucuria divină va lua locul întristării și fața ta va oglindi lumina cerească. Deși nimeni nu poate vedea pe Cel care ia povara, binecuvântarea vine atunci când te predai prin credință lui Dumnezeu. Astfel, vei deveni o făptură nouă, creată după chipul Său. Acceptă astăzi această schimbare și lasă-te modelat de puterea Sa divină.

Meditează: Privește la viața ta înainte de a-l cunoaște pe Isus și după aceasta. În ce moduri ai simțit lucrarea Duhului Sfânt în viața ta până acum? Poți identifica momente cheie ale transformării tale?

Aplică: Astăzi, fii atent la modul în care Dumnezeu îți vorbește prin diferite mijloace – fie că este vorba de Scriptură, rugăciune, predici sau conversații cu alți credincioși – și notează într-un jurnal spiritual experiențele tale și modul în care observi că Duhul Sfânt te conduce. Fii recunoscător pentru lucrarea lăuntrică pe care Dumnezeu o face în tine și laudă-l mai mult pe Dumnezeu pentru aceasta.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!