Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

El ne va da o inimă nouă

„Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; și voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne.”

Ezechiel 36:26

„Adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu nu sunt doar niște opinii, ci declarațiile Celui Prea Înalt. Acela care face din aceste adevăruri parte din viața sa devine în toate aspectele o făptură nouă. El nu primește capacități mintale în plus, dar întunericul care, prin ignoranță și păcat, i-a înnegurat înțelegerea este îndepărtat.

Cuvintele «Vă voi da o inimă nouă» (Ezechiel 36:26) înseamnă «vă voi da o minte nouă». Această schimbare a inimii este întotdeauna însoțită de o concepție clară asupra datoriei de creștin și de înțelegerea adevărului. Claritatea vederii adevărului de către noi va fi proporțională cu înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu. Acela care acordă Scripturilor o atenție deosebită cu rugăciune, va obține o înțelegere clară și o judecată sănătoasă, ca și cum prin întoarcerea la Dumnezeu a ajuns la un grad mai înalt de inteligență.

Dacă mintea este axată asupra scopului studierii Bibliei, înțelegerea se va întări, iar facultățile rațiunii se vor dezvolta. Aflată în studiul Scripturii, mintea își lărgește capacitatea și devine mai echilibrată decât dacă este ocupată cu obținerea informației din cărți ce nu au legătură cu Biblia.” (Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, p. 452).

„Când Duhul lui Dumnezeu ia inima în stăpânire, acesta transformă viața. Gândurile păcătoase sunt înlăturate, faptele rele sunt părăsite, iubirea, umilința și pacea iau locul mâniei, invidiei și certurilor. Bucuria ia locul întristării, iar fața oglindește lumina cerească. Nimeni nu vede mâna care ridică povara, nimeni nu vede lumina care se coboară din curțile de sus. Binecuvântarea vine atunci când sufletul se predă prin credință lui Dumnezeu.” (Hristos Lumina lumii, p. 172).

Apel: Invitația lui Dumnezeu nu este doar să citești Cuvântul lui Dumnezeu, ci să-l primești în inima ta cu o deschidere sinceră și cu dorința de a-l împlini. Promisiunea Lui este una extraordinară: El îți va oferi o inimă nouă și un duh nou, transformându-te astfel într-o făptură nouă în Hristos. Să nu privești la aceasta ca fiind o simplă opinie, ci să realizezi că este o realitate vie, care schimbă întreaga ta ființă.

Meditează: Care este calea prin care Dumnezeu a stabilit ca mintea omului să fie transformată? Cum poți să-ți îndrepți mai mult atenția și rugăciunea asupra Cuvântului lui Dumnezeu pentru a primi o înțelegere mai clară și o viziune mai profundă asupra voii Sale pentru viața ta?

Aplică: Astăzi, alege să te dedici în mod special studiului și înțelegerii Cuvântului lui Dumnezeu, să-ți deschizi inima pentru lucrarea Duhului Sfânt și să permiți transformarea interioară prin credință și supunere. Ai putea să iei în considerare să ai o zi de post în care să dedici mai mult timp relației tale cu Dumnezeu și în care să păzești căile de acces ale minții tale, prin evitarea lecturii sau vizionarea unor materiale care pot împiedica înțelegerea și aplicarea Scripturii în viața ta. Transformă studiul Bibliei într-o prioritate a vieții tale!

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!