Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Vei primi o Pace desăvârșită

„Tu îl vei ține în desăvârșită pace, pe cel a cărui minte este fixată asupra ta, pentru că el se încrede în tine.”

Isaia 26:3 BTF

„Îndepărtează din sufletul tău neîncrederea în Tatăl nostru ceresc. În loc să vorbești despre îndoielile tale, mai bine abandonează-le prin puterea lui Isus și lasă ca lumina să strălucească în sufletul tău, exprimându-ți încrederea în Dumnezeu. Eu știu că Domnul este foarte aproape de tine pentru a-ți da biruința și îți spun: Domnul te ajută și te întărește, înalță-te deasupra închisorii întunecate a necredinței. Îndoielile vor năvăli în mintea ta, deoarece Satana luptă să te mențină în captivitatea puterii lui nemiloase, dar tu înfruntă-l cu puterea pe care Isus este dispus să ți-o dea și învinge înclinația de a-ți exprima necredința față de Mântuitorul.

Nu vorbi despre slăbiciunea ta și despre defectele tale. Când disperarea pare să-ți copleșească sufletul, privește la Isus și spune: El trăiește spre a mijloci pentru mine. Uită lucrurile din trecut și crede făgăduința: «Eu voi veni la voi» și «voi locui cu voi».

Dumnezeu așteaptă să reverse binecuvântarea iertării de orice nelegiuire și a darurilor neprihănirii asupra tuturor celor ce vor crede în iubirea Sa și vor primi mântuirea dăruită de El. Domnul Hristos este gata să-i spună păcătosului pocăit: «Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare!» Sângele lui Isus Hristos este pledoaria elocventă în favoarea păcătoșilor. Acest sânge «ne-a curățit de toate păcatele».

Este privilegiul tău să ai o încredere deplină, sigură și nobilă în dragostea lui Isus pentru mântuire, să spui: El mă iubește, El mă primește, mă voi încrede în El, căci și-a dat viața pentru mine. Nimic nu risipește îndoiala, așa cum o face cunoașterea caracterului lui Hristos, Domnul spune: «Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară», adică nu este nicio posibilitate ca Eu să-l alung, deoarece Mi-am dat cuvântul că îl voi primi. Crede-L pe Hristos pe cuvânt și buzele tale să declare că ai câștigat biruința.” (Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, p. 516-518)

Apel: „Este Isus de încredere? Se ține el de cuvântul pe care-l spune? Răspunde în mod hotărât: Da, de fiecare cuvânt. Odată ce îți este clar acest lucru, cere cu credință împlinirea fiecărei făgăduințe pe care a rostit-o și primește binecuvântarea, căci această acceptare prin credință, dă viață sufletului. Chiar dacă simți că ești cel mai slab și mai nedemn de încredere dintre copiii lui Dumnezeu, fii convins că Domnul Isus este credincios față de tine. Când ai încredere, întunericul și îndoielile care se adună și te învăluie se întorc înapoi asupra arhiamăgitorului care le-a provocat. Când îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, poți fi o mare binecuvântare. Trebuie să ai încredere în El printr-o credință vie, chiar dacă simți că îndemnul lăuntric de a rosti cuvinte de neîncredere este puternic.

Pacea vine odată cu dependența de puterea divină. Îndată ce sufletul decide să acționeze în acord cu lumina primită, Duhul Sfânt îi dă mai multă lumină și mai multă putere. (Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, p. 516-518)