Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Păgânii și străinii vor asculta de Dumnezeu

„Imediat ce aud de mine, vor asculta de mine, străinii mi se vor supune.”

Psalmii 18:44 BTF

„Legea lui Dumnezeu este tot atât de sfântă ca El însuși. Ea este o revelație a voinței Sale, o transcriere a caracterului Său, expresia iubirii și înțelepciunii divine. Armonia creațiunii depinde de o desăvârșită conformare a tuturor ființelor, a tot ce există, a celor însuflețite și neînsuflețite, cu Legea Creatorului. Dumnezeu a dat legi după care să se conducă nu numai ființele existente, ci toate lucrările naturii. Totul se află sub legi fixe, legi ce nu pot fi ignorate. Dar, în timp ce în natură totul este guvernat de legi naturale, numai omul, dintre toate ființele ce populează pământul, numai el este răspunzător față de Legea morală. Omului, coroana creațiunii Sale, Dumnezeu i-a dat puterea să înțeleagă cerințele Sale, să înțeleagă dreptatea și beneficiile Legii Sale, precum și pretențiile ei sfinte față de el; iar omului i se cere să răspundă prin ascultare.” (Patriarhi și profeți, p. 52).

„Părinții nu au înfrânat egoismul copiilor lor. Îngăduința de sine a ajuns un scop pentru ei. Prin slujirea sinelui, mulțimile sunt legate într-o slujire lui Satana. Ei sunt sclavii propriilor impulsuri și pasiuni, care se află sub controlul celui rău. Prin chemarea lor în slujba Sa, Dumnezeu le dă libertate. Ascultarea de Dumnezeu este eliberarea din sclavia păcatului și libertate față de pasiunile și de impulsurile omenești.” (Mărturii pentru pastori și slujitorii evangheliei, p. 247).

„Ascultarea de bună voie de cerințele lui Dumnezeu dă sufletului energie vitală și putere. O lucrare care durează cât soarele, este făcută atât pentru lucrător, cât și pentru aceia pentru care lucrează el. Oricât de limitată este capacitatea celui care se angajează în această lucrare, lucrul pe care îl aduce la îndeplinire în sfera lui umilă va fi acceptat de Dumnezeu.” (Mărturii, vol. 4, p. 613).

Apel: Ascultarea față de Dumnezeu este o chemare universală, valabilă pentru toți oamenii, indiferent de origine sau statut. Dumnezeu a stabilit legi sfinte, o reflecție a caracterului Său, și ne invită să trăim în armonie cu acestea. Prin ascultare, nu doar că onorăm cerințele divine, dar ne eliberăm de sclavia păcatului și ne îndreptăm către adevărata libertate și pace. Așadar, răspunde chemării Sale, lasă-L să te elibereze de lanțurile egoismului și trăiește conform voinței Sale sfinte.

Meditează: Cum te influențează cunoașterea faptului că legile lui Dumnezeu reflectă caracterul Său și iubirea Sa pentru tine? În ce feluri poți vedea ascultarea de Dumnezeu ca pe o formă de eliberare, nu ca pe o constrângere? Care sunt domeniile din viața ta unde simți că ai nevoie să te aliniezi mai bine cu cerințele lui Dumnezeu?

Aplică: „Lucraţi în credinţă şi lăsaţi rezultatele pe seama lui Dumnezeu. Rugaţi-vă în credinţă şi taina providenţei Sale va aduce răspunsul ei. Uneori, vi se va părea că nu puteţi avea succes. Dar lucraţi şi credeţi, punând în eforturile voastre credinţă, nădejde şi curaj. După ce aţi făcut tot ce aţi putut, aşteptaţi-L pe Domnul, mărturisind credincioşia Lui, iar El va face să se împlinească Cuvântul Său. Aşteptaţi, nu cu nelinişte iritată, ci în credinţă neclintită şi încredere nezguduită.” (Mărturii, vol. 7, p. 245).

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!