Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Pocăința lui Pavel

„Acesta este un cuvânt de încredere și demn de toată acceptarea: Hristos Isus a venit în lume să salveze pe păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu.”

1 Timotei 1:15 BTF

„Predându-se cu totul puterii convingătoare a Duhului Sfânt, Saul a văzut greșelile vieții sale și a recunoscut cerințele cuprinzătoare ale Legii lui Dumnezeu. El, care fusese un fariseu mândru, încrezător că era îndreptățit prin propriile sale fapte bune, acum se pleacă înaintea lui Dumnezeu în umilința și simplitatea unui copilaș, mărturisindu-și propria sa nevrednicie, rugându-se pentru meritele unui Mântuitor răstignit și înălțat. Saul dorea să ajungă în deplină armonie și părtășie cu Tatăl și cu Fiul; și, în dorința lui fierbinte după iertare și primire, el a înălțat la tronul milei, rugăciuni arzătoare. Rugăciunile fariseului pocăit nu au fost în zadar. Gândurile și simțămintele cele mai profunde ale inimii sale au fost transformate prin harul dumnezeiesc și însușirile lui nobile au fost aduse în armonie cu planurile veșnice ale lui Dumnezeu. Hristos și neprihănirea Sa au valorat pentru Saul, mai mult decât întreaga lume.

Convertirea lui Saul este o dovadă izbitoare despre puterea minunată a Duhului Sfânt de a-i convinge pe oameni de păcat. El crezuse în adevăr că Isus din Nazaret nesocotise Legea lui Dumnezeu și că învățase pe ucenicii Lui să o socotească fără valoare. Dar, după convertirea sa, Saul a recunoscut în Isus pe Acela care a venit în lume tocmai pentru scopul de a îndreptăți Legea Tatălui Său. El era convins că Isus era autorul întregului sistem iudaic al jertfelor. El a văzut că la cruce tipul s-a întâlnit cu antitipul și că Isus împlinise profețiile Vechiului Testament cu privire la Răscumpărătorul lui Israel.” (Faptele Apostolilor, p. 119-120).

„Isus ar fi putut să facă pentru Pavel toată lucrarea aceasta în mod direct, dar  nu acesta era planul Său. Pavel avea ceva de făcut: el trebuia să-și mărturisească greșeala în fața oamenilor a căror distrugere o plănuise, iar Dumnezeu așezase o responsabilitate asupra celor pe care îi rânduise să acționeze în locul Său.” (Mărturii, vol. 3, p. 431).

Apel: Cu toate că avea ani de experiență și învățătură religioasă, Saul a avut nevoie de  o experiență mai profundă. Cu toate că era un fariseu care pretindea că înălță legea lui Dumnezeu, în realitate devenise un legalist  mândru. El a descoperit singura cale prin care omul poate să ajungă la standardul măreț al legii divine, și anume: „Hristos în voi, nădejdea slavei.” (Coloseni 1:27). Descoperă și tu puterea mântuitoare a lui Dumnezeu care îți transformă viața cu adevărat.

Meditează: Ce lecții poți învăța din viața lui Pavel despre pericolul legalismului? Dar despre puterea transformatoare a harului lui Dumnezeu? Este harul un mijloc prin care legea este anulată? Care este rolul harului în raport cu legea lui Dumnezeu?

Aplică: Pentru a aplica învățăturile din devoționalul de astăzi, începe prin a-ți examina propria inimă și a identifica orice urmă de legalism sau mândrie care ar putea să împiedice relația cu Dumnezeu. Apoi, roagă-te sincer pentru iertare și călăuzire în harul și adevărul lui Hristos, astfel încât să nu te bizui pe propriile merite sau propria putere pentru a obține favoarea lui Dumnezeu. De asemenea, caută modalități concrete de a-i ajuta și pe ceilalți să descopere această minunată  veste bună a mântuirii prin credința în Isus Hristos.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!