Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Pocăința lui Solomon

„Apoi m-am uitat la toate lucrările pe care le-au făcut mâinile mele și la lucrul în care am trudit; și, într-adevăr, totul era deșertăciune și goană după vânt și nu este niciun câștig sub soare.”

Eclesiastul 2:11 BTF

„Trezit ca dintr-un vis de această sentință de judecată rostită împotriva lui și a casei sale, Solomon, cu o conștiință trezită, a început să-și vadă nebunia în adevărata ei lumină. Cu mustrări de conștiință, având mintea și trupul slăbite, el s-a întors obosit și însetat de la fântânile crăpate ale lumii, ca să mai bea o dată din Izvorul vieții. În cele din urmă, disciplina suferinței și-a adus la îndeplinire lucrarea pentru el. Multă vreme fusese chinuit de teama unei ruine depline din cauza neputinței de a se întoarce de la nebunie; dar acum a întrezărit în solia lui dată o rază de nădejde. Dumnezeu nu îl lepădase cu totul, ci era gata să-l elibereze dintr-o robie mai crudă decât mormântul și din care nu avusese puterea să se elibereze singur.” (Profeți și Regi, p. 77).

„Nu numai pentru tineri, ci și pentru cei din anii maturității, ca și pentru cei care coboară de pe culmea vieții cu «fața către soarele în apus», viața lui Solomon este plină de avertismente. Vedem și auzim despre nestatornicia celor tineri – tineri care oscilează între bine și rău, iar curentul patimilor păcătoase se dovedește prea puternic pentru ei. Din partea celor cu ani mai mulți nu ne așteptăm la nestatornicie și necredincioșie; așteptăm un caracter statornic, principii înrădăcinate puternic. Dar nu totdeauna se întâmplă așa. (…) Din aceste exemple, să învățăm că în veghere și rugăciune se găsește siguranța atât la tânăr, cât și la bătrân. Siguranța nu constă în poziția înaltă și privilegiile mari. (…) Aceia care iau seama la avertizarea pe care o constituie apostazia lui Solomon se vor feri de la început de apropierea de acele păcate care l-au învins. Numai ascultarea de cerințele cerului îl va păzi pe om de apostazie.” (Profeți și Regi, p. 82-83).

Apel: Istoria lui Solomon ne oferă o lecție valoroasă despre pericolele păcatului și despre importanța pocăinței. La fel ca Solomon, ne putem rătăci de pe calea lui Dumnezeu dacă ne urmăm dorințele firii. Astăzi, te îndemn să-ți faci timp pentru o introspecție sinceră. Fii sincer cu tine însuți și cu El, și cere-I iertare cu inima plină de pocăință. Nu te teme să te întorci la Dumnezeu, indiferent de cât de departe te simți față de El, căci, în ciuda eșecurilor tale din trecut, El este dispus să te primească înapoi și să te conducă la o viață împlinită.

Meditează: Care au fost greșelile lui Solomon, pe care dacă le vei conștientiza le vei putea evita? Cum te face să te simți gândul că, deși biruit de multe păcate, Solomon s-a întors în cele din urmă la Dumnezeu, iar El l-a primit cu toată inima?

Aplică: Identifică domeniile din viața ta în care ai fost atras de plăcerile lumii și ai neglijat înțelepciunea lui Dumnezeu. Cere-i lui Dumnezeu să-ți dea puterea de a te schimba și de a alege calea Sa în loc de calea lumii. Meditează pe parcursul acestei zile la versetul biblic de astăzi și caută să te implici în activități care te vor ajuta să te apropii de Dumnezeu și de ceilalți. Fii un exemplu de credință și integritate pentru cei din jurul tău.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!