Categories: Spiritualitate Tags:

O nouă generație: poporul Cărții

Cuvîntul Tău este o candelă pentru picioarele mele, și o lumină pe cărarea mea. Psa 119:105

Dacă am face un sondaj de opinie cu întrebarea: Ai vrea să trăiești într-o lume fără păcat, răutate, ură, suferință, moarte, în care binele și dragostea să domnească? Răspunsul copleșitor al tuturor ar fi DA. Însă câți dintre cei care răspund cu da sunt dispuși să urmeze calea într-acolo?

Dacă vă propuneţi să faceţi o călătorie din Marea Rosie în Oceanul Indian, atunci singura posibilitate de a iesi la larg este prin strâmtoarea Bab el Mandeb, care înseamnă în limba arabă „Poarta lacrimilor”. Cuvântul este legat de situaţia cu totul specială a acestei strâmtori. Desi lăţimea ei este între 3 și 25 Km, există o mulţime de insuliţe si recife care îngustează în mod considerabil trecerea, făcând din ea o veritabilă „poartă îngustă”. Calea de navigare se reduce la o simplă fâșie care șerpuieste printre nenumăratele primejdii. Ieșirea și intrarea navelor se face doar sub supravegherea unui ghid care cunoaște traseul, altfel curajul poate fi fatal.

Toți ne dorim viața veșnică și împărăția lui Dumnezeu. Însă câți dintre noi suntem dispuși să urmăm ghidul într-acolo. Biblia spune: „Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află” (Matei 7:13-14). Trăim într-o lume a „bitului muzical, mesageriei instante și a reclamelor de 30 de secunde” care ne împinge de la spate să mergem în ritmul ei pe calea cea largă și în felul acesta suntem luați de val. Însă ce e val, ca valul trecce. E timpul să spunem STOP și să citim ghidul către împărăție. Doar așa vom ajunge la destinație. Un gând inspirat ne spune:

„Există astăzi mii de susținători ai religiei care nu pot prezenta nici un alt motiv pentru punctele de credință pe care le susțin decât că așa au fost învățați de conducătorii lor religioși. Ei trec pe lângă învățăturile Mântuitorului ca și când nu-L observă și acordă o încredere deplină cuvintelor slujitorilor. Dar sunt slujitorii infailibili? Cum ne putem încredința sufletele călăuzirii lor, dacă nu știm din Cuvântul lui Dumnezeu că ei sunt purtătorii de lumină?” (Tragedia Veacurilor, p. 596).

Dar cum putem fii purtători de lumină? Fiecare persoană are responsabilitatea de a cerceta ghidul și de a nu se încrede în opiniile omenești ci în Cuvântul lui Dumnezeu, farul care luminează spre destinație. Cei care fac astfel formează cu adevărat o nouă generație, „poporul cărții”, datorită faptului că în viața lor studiul Scripturii este la loc de cinste și credința lor se bazează pe ceea ce stă scris. Un exemplu remarcabil este John Nevin Andrews, un teolog și pastor misionar al secolului al 19-lea. Cu toate că a studiat în școală doar până la vârsta de 11 ani, el a fost un auto-didact care putea să redea din memorie întreg Noul Testament, părți considerabile din Vechiul Testament și vorbea fluent șapte limbi. Ne minunăm la auzirea unui astfel de lucru însă ce ar fi dacă am începe chiar de azi provocarea de a cerceta și memora Scriptura.

Apostolul pentru ne spune: „Dacă vorbește cineva să vorbească Cuvintele lui Dumnezeu” (1 Petru 4:11). De ce ar fi atâta nevoie să vorbim Cuvintele lui Dumnezeu? Motivul îl găsim în cuvintele Domnului Isus însuși când a spus: „cuvintele, pe cari vi le-am spus Eu, sînt duh și viață” (Ioan 6:63). Doar aceste cuvinte au puterea de a da viață, putere creatoare (Ps 33:6,9). David spunea: „Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule” (Psa 51:10 BTF). Întâlnirea cu Cel care este Lumina lumii (Ioan 8:12), poate să ne ofere ceea ce nimic altceva nu ne poate oferi, o inimă nouă. Orice încercare de a găsi soluția în altă parte va eșua lamentabil. Și întâlnirea cu El, prin cuvântul Său, va face ca și noi să fim lumina lumii (Matei 5:14). De aceea să rămânem „La lege şi la mărturie; dacă ei nu vorbesc conform acestui cuvânt, este pentru că nu au lumină în ei” (Isa 8:20 BTF). Cum stai cu lumina?

„Când va veni timpul de încercare, vor fi văzuți aceia care au făcut din Cuvântul lui Dumnezeu regula lor de viață. Vara nu este nici o deosebire vizibilă între brad și alți copaci; dar când vine crivățul iernii, bradul rămâne neschimbat, în timp ce alți copaci sunt desfrunziți. Tot așa cel nesincer nu poate fi deosebit acum de creștinul adevărat, dar vremea este chiar la uși când deosebirea se va vedea.” (Tragedia Veacurilor, p. 602)

„Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci” (Daniel 12:3).