Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Priviți la Mine și fiți salvați

„Priviți la Mine și fiți salvați, toate marginile pământului, fiindcă eu sunt Dumnezeu și nu este altul.”

Isaia 45:22 BTF

„Planul de Mântuire al Cerului este destul de larg ca să cuprindă lumea întreagă. Dumnezeu dorește să sufle în natura omenească smerită suflarea de viață. El nu va îngădui ca vreun suflet care este sincer în dorința lui după ceva mai înalt și mai nobil decât tot ce poate oferi lumea, să fie dezamăgit. El trimite continuu pe îngerii Săi la aceia care, prinși de împrejurările cele mai descurajatoare, se roagă în credință ca o putere mai înaltă decât ei să-i ia în stăpânire și să le aducă eliberare și pace. Dumnezeu li Se va descoperi pe diferite căi și-i va pune în legătură cu providențele care le vor întări încrederea în Acela care S-a dat pe Sine ca răscumpărare pentru toți pentru ca «să-și pună încrederea în Domnul, și să nu uite lucrările Domnului și să păzească poruncile Lui» (Psalmii 78:7).” (Profeți și regi, p. 377).

„În viața aceasta, abia începem să înțelegem subiectul minunat al răscumpărării. Cu înțelegerea noastră mărginită, putem aprecia foarte corect rușinea și slava, viața și moartea, dreptatea și mila, care se întâlnesc la cruce; totuși, cu cele mai ascuțite puteri mintale, nu putem prinde adevărata lor însemnătate. Lungimea și lățimea, adâncimea și înălțimea iubirii răscumpărătoare sunt înțelese prea slab. Planul de Răscumpărare nu va fi deplin înțeles nici chiar atunci când cei răscumpărați vor vedea așa cum sunt văzuți și vor cunoaște așa cum sunt cunoscuți, însă, de-a lungul veacurilor veșnice, adevărul se va descoperi continuu în fața minților uimite și încântate. Cu toate că necazurile, durerile și ispitele pământului sunt terminate, iar cauza îndepărtată, poporul lui Dumnezeu va avea totdeauna o cunoaștere lămurită, inteligentă, a ceea ce a costat mântuirea lor.” (Tragedia veacurilor, p. 651).

„Aproape, dar nu pe deplin mântuit, înseamnă a fi nu aproape, ci cu totul pierdut.” (Parabolele Domnului Hristos, p. 118).

Apel: Privind la Hristos nu suntem doar salvați, ci și schimbați după același chip al Lui, din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Cu toate acestea, Dumnezeu nu poate să lucreze în viața ta mai mult, dacă nu îi permiți lucrul acesta. El te invită astăzi la o predare completă din partea ta și dorește să-ți ofere viața din belșug.

Meditează: Mulți oameni pretind a fi creștini, cu toate acestea puțini au un creștinism autentic. Este mântuirea sufletului un aspect important al vieții tale? Cum ai caracteriza viața unui om despre care se poate spune că este aproape mântuit? La ce crezi că s-a referit Domnul Isus când a spus că nu toți care vor zice: „Doamne, Doamne” vor intra în Împărăția lui Dumnezeu?

Aplică: „Ar fi bine pentru noi ca în fiecare zi să petrecem o oră de meditație asupra vieții lui Hristos. Să cercetăm viața Sa punct cu punct și să ne lăsăm imaginația să prindă fiecare scenă și în special pe cele din partea finală. Când ne ocupăm în felul acesta de jertfa Lui cea mare, pe care a adus-o pentru noi, încrederea noastră în El va fi statornică, iubirea noastră față de El va fi stimulată și noi vom fi tot mai mult pătrunși de Spiritul Său. Dacă vrem ca, în cele din urmă, să fim mântuiți, trebuie să învățăm lecția răbdării și umilinței la piciorul crucii.” (Hristos lumina lumii, p. 83)

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!