Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Să-i mulțumim pentru promisiunile Sale prețioase

„Binecuvântat să fie Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală, în lucrurile cerești, în Cristos.”

Efeseni 1:3 VBT

„Ne amintim noi de faptul că îndurările lui Dumnezeu se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia Lui ține în veci? Recunoaștem dependența noastră de El și ne exprimăm recunoștința pentru toate darurile Sale? Sau, din contră, prea adesea uităm că orice ni se dă bun și «orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare»?

De câte ori aceia care sunt sănătoși uită de îndurările minunate care le sunt date continuu, zi de zi, an după an? Ei nu aduc nici un cuvânt de laudă la adresa lui Dumnezeu pentru toate binefacerile Sale. Dar atunci când vine suferința, își aduc aminte de Dumnezeu.” (Mărturii, vol. 5, p. 315).

„Satana caută să ne îndepărteze atenția de la Ajutorul nostru cel atotputernic pentru a ne face să ne gândim doar la degenerarea inimii noastre. Deși Domnul Isus vede vinovăția din trecut, totuși ne iartă, iar noi nu trebuie să-L dezonorăm, îndoindu-ne de iubirea Sa. Dacă nu vom lăsa la piciorul crucii simțământul vinovăției, el ne va otrăvi izvoarele vieții. Când Satana își îndreaptă spre tine amenințările lui, abate-ți privirile de la ele și mângâie-ți sufletul cu făgăduințele lui Dumnezeu. Norul poate fi întunecos, dar când este străbătut de lumina soarelui, ajunge să fie strălucitor ca aurul, căci slava lui Dumnezeu este asupra lui.

Copiii lui Dumnezeu nu trebuie să se lase în voia sentimentelor și emoțiilor. Când oscilează între speranță și teamă, inima lui Hristos este îndurerată, pentru că El le-a dat dovezi inconfundabile ale iubirii Sale. El dorește ca ei să fie întemeiați, întăriți și înrădăcinați în cea mai sfântă credință. El vrea ca ei să-și îndeplinească lucrarea încredințată și apoi, în mâinile Sale, inima lor ajunge asemenea unei harpe sfinte, ale cărei corzi vor intona laude și mulțumiri la adresa Aceluia pe care Dumnezeu L-a trimis să îndepărteze păcatele lumii.” (Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, p. 518).

Apel: Ascultă trilul de dimineață al păsărelelor și observă cum îl laudă pe Domnul neîncetat. Și tu ai nevoie să conștientizezi că a-I aduce lui Dumnezeu recunoștință în fiecare aspect al vieții tale nu numai că îl bucură pe Creator, ci te face fericit și pe tine. Indiferent dacă ești în vremuri de bucurie sau în mijlocul încercărilor, fii recunoscător lui Dumnezeu pentru darurile și îndurările Sale.

Meditează: Este ușor să ne manifestăm recunoștința atunci când situațiile de viață sunt prielnice, dar ai putea să faci același lucru chiar și atunci când circumstanțele îți sunt potrivnice? Care este efectul mulțumirii asupra psihicului și chiar asupra întregului organism?

Aplică: Întoarce-ți inima către El și exprimă-ți sincer mulțumirea pentru tot ceea ce El a făcut și continuă să facă în viața ta. Notează într-un jurnal de mulțumire, măcar trei lucruri pentru care ești recunoscător lui Dumnezeu. Împărtășește apoi aceste gânduri de recunoștință cu cei din jurul tău, pentru a-i încuraja și inspira să-și exprime și ei mulțumirea față de Dumnezeu, în viața lor.