Categories: Reguli de interpretare, Spiritualitate

Puterea lui Dumnezeu

Cea de-a patra regulă spune că:

Cea de-a patra regulă de interpretare spune: Pentru a înţelege doctrina, puneţi laolaltă toate pasajele din Scriptură ce tratează subiectul pe care doriţi să-l cunoaşteţi, iar apoi lăsaţi ca fiecare cuvânt să aibă influenţa lui corespunzătoare şi, dacă puteţi să vă formaţi înțelegerea fără nicio contradicţie, nu puteţi să greşiţi. Te invit la o aplicare a acestei reguli pentru a vedea ce înseamnă puterea lui Dumnezeu.

În Fapte 8:9-10 se spune că „În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat; el vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luare aminte și ziceau: „Acesta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Îl ascultau cu luare aminte, pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui.”

Acești oameni aveau o înțelegere greșită cu privire la puterea lui Dumnezeu ca însemnând vrăji și spectacol. Însă atunci când Filip a propovăduit Evanghelia mulți oameni au crezut și s-au botezat și chiar Simon a cerut să aibe această adevărată putere. Fapte 8:12, 19 „Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezați, atât bărbați, cât și femei. ” „Dați-mi și mie puterea aceasta…”

Deci, în ce constă puterea lui Dumnezeu și care este efectul ei în viața omului?

Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului;

Romani 1:16

 • Evanghelia este puterea lui Dumnezeu de a mântui pe cel ce crede. Și mai concret ce înseamnă evanghelia?
 • 1 Cor 1:18, 24 Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. …noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire, și pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu.
 • Deci puterea lui Dumnezeu este Evanghelia și aceasta constă în propovăduirea lui Hristos cel răstignit

Însă Biblia spune că puterea lui Dumnezeu poate fi văzută în lucrurile pe care El le-a creat:

 • Romani 1:20În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El.”
 • Când te uiți la creațiune descoperi puterea lui Dumnezeu care se află în Cuvânt. Ps. 33:6, 9 spune că „Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului și toată oștirea lor, prin suflarea gurii Lui.”Căci El zice și se face; poruncește și ce poruncește ia ființă.”. Puterea de creație constă în Cuvântul Său.

Deci puterea lui Dumnezeu este o putere creatoare.

 • 1 Ioan 1:1-3 ne spune că Isus este Cuvântul lui Dumnezeu și că toate lucrurile au fost create prin El. Deci puterea creatoare a lui Dumnezeu se găsește în Hristos. Și pentru că Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu, El ne-a dat și cuvântul scris în care se găsește aceeași putere.
 • Luca 1:37 „Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.”

Și ce are de a face asta cu mântuirea?

 • Romani 10:17 spune că „credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” Credința aceasta este cea care face ca puterea lui Dumnezeu să se manifeste în viața omului. Căci fără credință nu ne putem apropia de Dumnezeu.
 • Propovăduirea Evangheliei, adică a răstignirii Domnului Hristos produce o minune în om. Minunea este cea a creației sau a recreației. 2 Cor. 5:17Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (creație) nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”
 • Ioan 1:12-14 „Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat puterea să devină fiii lui Dumnezeu, Care au fost născuți nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia omului, ci din Dumnezeu. Și Cuvântul a fost făcut carne și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr și noi am privit gloria lui, glorie ca a singurului-născut din Tatăl.”
 • Iată deci care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, descoperirea jertfei mijlocitoare a Domnului Hristos pentru tine. Tocmai aici se găsește puterea de a fi un om nou născut din Dumnezeu.