Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Puterea transformatoare a adevărului

„Și oricine are speranța aceasta în El se curăță, după cum El este curat.”

1 Ioan 3:3 VBT

„Nimeni altul decât Acela care l-a creat pe om poate săvârși o schimbare în inima omului. Numai Dumnezeu poate da creșterea. Fiecare învățător trebuie să-și dea seama că el trebuie să fie condus de instrumente divine. Judecata omenească și ideile celor mai cu experiență oameni sunt susceptibile a fi nedesăvârșite și greșite, iar instrumentul slab, supus propriilor sale trăsături ereditare de caracter, are nevoie a se supune sfințirii Duhului Sfânt în fiecare zi, altfel eul va apuca frâiele și va dori să conducă. În spiritul blând și smerit al celui care învață, toate metodele, planurile și ideile omenești trebuie să fie aduse la Dumnezeu pentru îndreptare sau aprobare; de nu, energia nestăvilită a lui Pavel sau logica îndemânatică a lui Apolo va fi lipsită de putere pentru a conduce la convertirea de suflete.” (Mărturii, vol. 6, p. 167).

„Isus a luat asupra Sa natura umană, ca să poată intra în legătură nemijlocită cu oamenii. El îi aduce pe oameni sub puterea transformatoare a adevărului, întâlnindu-i acolo unde se află ei. Domnul găsește calea spre inimă, asigurând simpatia și încrederea și făcându-i pe toți să simtă că identificarea Sa cu natura și preocupările lor sunt depline. Adevărul era rostit de pe buzele Sale cu simplitate, și totuși era înzestrat cu putere și cu demnitate. Ce învățător a fost Domnul nostru Isus Hristos! Cât de duios s-a purtat El cu fiecare căutător sincer al adevărului, ca să-i poată câștiga simpatia și să găsească un loc în inima lui.” (Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, p. 190).

„Domnul Hristos a luat toate măsurile pentru ca Biserica Sa să poată fi un corp transformat, iluminat cu lumina lumii, având slava lui Emanuel. Este scopul Său acela ca fiecare creștin să fie înconjurat de o atmosferă spirituală de lumină și pace. El dorește ca bucuria Sa să se dea pe față în propria noastră viață.” (Parabolele Domnului Hristos, p. 419).

Apel: Domnul Hristos dorește să îți transforme inima prin puterea Sa divină. El a realizat acest lucru prin faptul că a luat asupra Sa natura umană și a unit-o cu divinitatea Sa. Numai Cel care a creat inima omului, o poate recrea după modelul Său. Prin Isus, ai acces la această putere transformatoare. Ești chemat să te predai zilnic, pentru ca viața ta să fie o lumină și o mărturie a slavei lui Hristos.

Meditează: Ce presupune predarea completă în mâna lui Hristos și de ce este aceasta o condiție esențială pentru transformarea inimii? Ce înseamnă pentru tine faptul că Isus Hristos a luat natura noastră căzută asupra Lui și cum te ajută acest lucru în biruința asupra păcatelor tale?

Aplică: Astăzi ai ocazia să aduci înaintea Tatălui ceresc, prin rugăciune, toate metodele, planurile și ideile tale pentru a fi validate sau corectate de El. Nu uita că ai nevoie de Duhul blând și smerit al Domnului Hristos, dacă dorești să fi un adevărat ucenic dispus să învețe. Chiar dacă te consideri suficient de experimentat și înaintat în vârstă judecata omenească este oricând pasibilă de eroare dacă nu este sfințită de Duhul lui Hristos.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!