Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Eu sunt cu tine ca să te salvez

„Și te voi face pentru acest popor un zid întărit de aramă; și ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor învinge, pentru că eu sunt cu tine pentru a te salva și a te elibera, spune DOMNUL.”

Ieremia 15:20 BTF

„Am văzut un înger ce stătea cu o cumpănă în mâinile sale cu care cântărea gândurile și preocupările poporului lui Dumnezeu și în special ale celor tineri. Pe un taler erau gândurile și interesele îndreptate către cer, iar pe celălalt, gândurile și interesele îndreptate spre pământ. Pe această balanță erau puse cititul de cărți obișnuite, preocupările în privința îmbrăcăminții, a etalării, a vanității, mândriei etc. Oh, ce moment solemn! Îngerii lui Dumnezeu ținând cumpăna, cântărind gândurile celor ce pretind că sunt copiii Săi – a acelora care pretindeau că sunt morți față de lume și vii pentru Dumnezeu. Partea balanței plină cu gânduri legate de pământ, vanitate, mândrie, s-a lăsat repede în jos, neputând rezista sub greutatea care se tot adăuga. Cea cu gânduri și preocupări pentru cer a mers tot așa de repede în sus cum a mers cealaltă în jos și, oh, cât de ușoară a fost aceasta!

Pot să vă relatez acest lucru așa cum l-am văzut; însă n-aș putea reda niciodată impresia solemnă și vie care s-a întipărit în mintea mea atunci când îngerul cu cumpăna a cântărit gândurile și preocupările poporului lui Dumnezeu. Îngerul a spus: «Pot intra unii ca aceștia în cer? Nu, nu, niciodată. Spune-le că nădejdea pe care o au acum le este zadarnică și că, dacă nu se pocăiesc degrabă și nu obțin mântuirea, trebuie să piară.»

Doar o formă de evlavie nu va mântui pe nimeni. Toți trebuie să aibă o experiență vie, profundă. Doar aceasta îi va scăpa în timpul de strâmtorare. Atunci lucrarea lor va fi pusă la probă; și dacă este aur, argint sau pietre prețioase, ei vor fi ascunși sub scutul lui Dumnezeu. Însă, dacă lucrarea lor este lemn, fân și paie, nimic nu-i va putea apăra de mânia aprinsă a lui Iehova.” (Mărturii, vol. 1, p. 124-125).

Apel: Este timpul să îți examinezi sincer și cu atenție, în balanța cerului, atât gândurile cât și preocupările, pentru a evalua în ce măsură ele sunt îndreptate către Domnul și spre lucrurile cerești, comparativ cu interesul pentru lucrurile pământești și egoiste. Cerul este un loc curat și sfânt, în care numai aceia care au apelat la puterea harului lui Dumnezeu vor avea acces. De aceea, apelează astăzi la puterea Sa pentru ca gândurile, motivațiile și interesele tale să fie curățite.

Meditează: Care sunt lucrurile pe care le consideri importante și în care investești timp, resurse, energie cel mai mult? În ce direcție este cumpănă înclinată pentru tine?

Aplică: Identifică acele preocupări sau gânduri personale care nu sunt în armonie cu voia lui Dumnezeu și cere-i în rugăciune împlinirea făgăduinței Sale care spune că El este alături de noi pentru a ne mântui. Fii conștient de îndemnul Său de a alege calea dreaptă și de a urma în toate deciziile tale Cuvântul Său și voia Sa. Înaintează cu încredere, știind că El este alături de tine ajutându-te să depășești ispitele și să trăiești o viață plină de biruință și binecuvântare.