Categories: Sabat, Spiritualitate Tags:

Sabatul – un semn al creației

Alonzo T. Jones, Ecoul Bibliei, vol. 8 (1893), 15 noiembrie 1893

Este scris: „Și sfințiți sabaturile Mele, căci ele vor fi un semn între Mine și voi, ca să știți că Eu sunt DOMNUL Dumnezeul vostru!” (Ezechiel 20:20). Rețineți, El nu spune: „Este un semn că Eu sunt Domnul”, ci „un semn ca să știți că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru”. Există în Sabatul Domnului ceea ce face ca această zi să fie mijlocul prin care omul să găsească adevărata cunoaștere despre adevăratul DUMNEZEU. Căci oamenii Îl cunosc cu adevărat pe DUMNEZEU numai atunci când nu cunosc că „El este şi că El răsplăteşte pe cei ce-L caută cu sârguință” (Evrei 11:6). Drept răspuns la întrebarea: „Care este numele Lui?”, El a zis: „EU SUNT CEL CE SUNT” (Exodul 3:14). Nu doar „Eu sunt”, ci „Eu sunt ceea ce sunt”. Nu doar „Eu sunt” din punct de vedere al existenței, ci „Eu sunt ceea ce sunt”, din punct de vedere al caracterului. Pentru că atunci când El și-a proclamat numele Său pe deplin, El însuși l-a proclamat:

„Şi DOMNUL S-a coborât într-un nor şi a stat acolo cu el, şi a proclamat Numele DOMNULUI. Şi DOMNUL a trecut pe dinaintea lui şi a proclamat: DOMNUL, DOMNUL Dumnezeu milos şi plin de har, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea faţă de mii de oameni, iartă fărădelegea, nedreptatea şi păcatul, şi nu trece cu vederea vinovăţia, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii fiilor lor până la a treia şi a patra generaţie!”

Exodul 34:5-7

Acesta este Domnul, adevăratul DUMNEZEU, iar Sabatul Domnului este semnul prin care, atunci când este sfințit, oamenii pot cunoaște faptul că El este astfel.

Din nou, DUMNEZEU este cunoscut așa cum este, numai în ISUS HRISTOS, căci „nimeni nu cunoaște pe Tatăl afară de Fiul, și acela căruia vrea Fiul să i-l descopere” (Matei 11:27). „Îi vor pune numele Emanuel, care este tradus: Dumnezeu cu noi.” (Matei 1:23). El este Cuvântul care exprimă gândul lui DUMNEZEU. Astfel că, din punct de vedere practic și real, El este DUMNEZEU pentru noi, precum și DUMNEZEU cu noi. Prin urmare, deoarece DUMNEZEU este cunoscut așa cum este, numai în și prin ISUS HRISTOS, iar Sabatul DOMNULUI fiind semnul prin care oamenii pot cunoaște că DOMNUL este DUMNEZEU, este clar că Sabatul DOMNULUI este semnul a ceea ce este ISUS HRISTOS pentru oameni și prin care oamenii pot cunoaște ce este ISUS HRISTOS pentru ei.

Acesta este un semn, spune El, „ca să știți că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru”. În ce constă acest semn? Mai întâi de toate lucrurile pe care le reprezintă DUMNEZEU pentru orice persoană sau orice altceva din univers, este faptul că El este Creator.

„Acesta va fi între Mine și fiii lui Israel un semn pentru totdeauna; căci în șase zile a făcut DOMNUL cerurile și pământul, iar în ziua a șaptea S-a odihnit și Și-a tras răsuflarea.”

Exodul 31:17

Prin urmare, este un semn prin care oamenii pot cunoaște pe Creatorul tuturor lucrurilor și că Domnul Iehova este El. Și în aceste zile în care „știința” ia locul lui DUMNEZEU, iar evoluția ia locul creației, este timpul ca oamenii să-L cunoască pe DUMNEZEU și puterea Sa creatoare pentru ei înșiși. Și acum este timpul, ca niciodată mai înainte, când semnul – Sabatul DOMNULUI, prin care oamenii Îl pot cunoaște, va fi înălțat pentru ca oamenii să-L găsească și să-L cunoască pe El pentru ei înșiși. De aceea, nu este de mirare că vrăjmașul oricărei neprihăniri ar trebui să ia măsuri supreme pentru a ascunde lumii semnul prin care oamenii pot cunoaște puterea creatoare a lui DUMNEZEU în ISUS HRISTOS.

Căci prin ISUS HRISTOS s-a manifestat puterea lui DUMNEZEU în crearea cerurilor și a pământului și a tot ceea ce există în ele. Căci „Dumnezeu, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin profeți, în multe rânduri și în multe feluri, în aceste zile mai de pe urmă ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a numit moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a creat tot universul.” (Evrei 1:1-2). „DUMNEZEU … a creat toate lucrurile prin ISUS HRISTOS.” (Efeseni 3:9). Și de aceea El îi provoacă pe toți dumnezeii falși cu privire la faptul că ei nu au creat cerurile și pământul (Ieremia 10:1-15). Isus Hristos a fost Cel care a vorbit, atunci când „cerurile au fost făcute prin Cuvântul DOMNULUI și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. (…) Căci El [ISUS HRISTOS] a zis și s-a făcut; a poruncit și a luat ființă.” (Psalmii 33:6, 9). ISUS HRISTOS a fost Cel care s-a odihnit în ziua a șaptea, la sfârșitul creației. El a fost Cel care a binecuvântat ziua a șaptea; El a fost Cel care a consacrat-o și a sfințit-o. El, ISUS HRISTOS, a fost Cel care a făcut astfel ca Sabatul să fie odihna Domnului în ziua a șaptea. Iar ziua a șaptea este Sabatul DOMNULUI ISUS HRISTOS, Creatorul, este pentru om. Și iată de ce este atât de evident că cei care reneagă și resping ziua a șaptea, Sabatul DOMNULUI, de fapt Îl reneagă și Îl resping pe ISUS HRISTOS. Iată ce a fost Sabatul pentru om înainte să păcătuiască. Așa ar fi fost în continuare pentru om dacă nu ar fi păcătuit niciodată.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!