Cât este ceasul? | Regula nr. 10 | Principii de interpretare

Am să-ți pun o întrebare banală dar totuși extrem de cercetătoare dacă meditezi mai mult la ea: Tu ști cât este ceasul? Știu că vei zice: ce întrebare e asta și ce legătură are cu acest videoclip, cu temele abordate și chiar cu viața ta?

 • Cărturarii și mai marii care auzeau cuvintele lui Isus erau adesea mustrați și doreau să-l prindă și să-l omoare totuși raportul biblic ne spune că:

Ioan 7:30 Ei căutau deci să-L prindă și nimeni n-a pus mâna pe El, căci încă nu-I sosise ceasul.

Ioan 7:6 Isus le-a zis: „Vremea Mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică.

 • Adesea Domnul Hristos vorbește despre faptul că încă nu îi sosise timpul/ceasul/vremea.
 • După ce cinase cu ucenicii Săi, înainte ca să fie prins și condamnat, Domnul Hristos rostește o rugăciune monumentală care începe exact cu aceste cuvinte:

Ioan 17:1 „Tată, a sosit ceasul! Proslăvește pe Fiul Tău, ca și Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine,

 • În grădina Ghetsimani la ultima trezire a uenicilor Domnul îi anunță pe ucenici:

Matei 26:45 „Dormiți de acum și odihniți-vă!… Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor.

 • Apoi le spune preoților , căpetenilor și bătrânilor ce veniseră să-l prindă:

Luca 22:53 „În toate zilele eram cu voi în Templu, și n-ați pus mâna pe Mine. Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului.”

 • Se pare că Isus știa foarte bine cât este ceasul… Mai exact ceasul profetic. Cum știa cât este ceasul? Într-un singur fel. El cunoștea Scripturile și cunoștea profeția biblică cu privire la El. Și mai exact El știa cum să înțeleagă profeția lui Daniel care vorbea exact despre El însuși:

Matei 24:15 De aceea , când veți vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel , așezată în Locul Sfânt – cine citește să înțeleagă!

  • Sfatul lui Isus este clar: nu este suficient să citești ci și să înțelegi.
  • În același timp Domnul Hristos îi mustră pe cărturari pentru că ei nu discern semnele vremurilor profetice pe care le trăiau:
  • Matei 16:3 „Când se înserează, voi ziceți: ‘Are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu.’ Și dimineața ziceți: ‘Astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu-posomorât.’ Fățarnicilor, fața cerului știți s-o deosebiți, și semnele vremurilor nu le puteți deosebi?”
 • Domnul Isus a studiat profeția lui Daniel și a înțeles un principiu. Acest principiu se numește principiul zi-an, acesta presupune că în profeție o zi este egală cu un an. Astfel cele 70 de săptămâni acordate poporului Iudeu despre care se amintește în Daniel 9:24 înseamnă 490 de ani care ajung până la vremea lui Mesia și ceasul jertfei Sale.

Regula nr. 10

Simbolurile au uneori două sau mai multe semnificaţii diferite, după cum ziua este folosită în sens figurat pentru a reprezenta trei perioade diferite. Dacă este pus într-un context corect, simbolul se va armoniza cu Biblia şi va avea o semnificaţie corectă. Altfel, nu va avea o semnificaţie corectă.

 • Nedefinit – Eclesiastul 7:14
 • Definit, o zi pentru un an – Ezechiel 4:6 După ce vei isprăvi aceste zile, culcă-te a doua oară pe coasta dreaptă și poartă nelegiuirea casei lui Iuda patruzeci de zile; îți pun câte o zi pentru fiecare an.
 • O zi pentru o mie de ani – 2 Petru 3:8 Dar, preaiubiților, să nu uitați un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, și o mie de ani sunt ca o zi.

Așa că te întreb din nou: Cât e ceasul?

About Ancora Sufletului - Speranța

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!