Ce este credința? | Regula 14 | Principii de interpretare

Intro

 • În videoclipul următor vei afla ultima și cea mai importantă regulă de interpretare a Bibliei, cele 3 niveluri ale credinței, precum și ce legătură există între credință și meșteșugar. Rămâi ancorat pentru a afla mai multe.

Cea de-a 14-a regulă este următoarea:

Regula cea mai importantă dintre toate este că trebuie să aveţi credinţă. Trebuie să fie o credinţă care cere sacrificiu şi, dacă este pusă la încercare, va renunţa la obiectul cel mai drag de pe pământ, la lume şi la toate dorinţele ei, la propria persoană, stil de viaţă, ocupaţie, prieteni, pretenţii, comoditate şi onoruri lumeşti. Dacă vreuna dintre acestea ar împiedica încrederea noastră în vreo parte a Cuvântului lui Dumnezeu, va arăta că credinţa noastră este zadarnică.

Ce înseamnă credința?

 • Este folosit atât de des în așa multe feluri, încât nu mai înțelegem semnificația BIBLICĂ a termenului și i-am conferit o înțelegere foarte subiectivă.
 • EXEMPLU: 1. Cineva spune un lucru, iar interlocutorul răspunde: Te cred. Sau Eu cred că…
 • Definiția aceasta a credinței de multe ori este legată de informație, fără o implicare comportamentală și se concentrează mai mult asupra omului.

Ce nu este credința:

 • Credința nu este oarbă
 • Credința nu este un sentiment
 • Credința nu este speculație sau o bănuială
 • Credința nu este o religie sau o biserică
 • Credința nu este centrată pe om

Si totuși „fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui!” Evrei 11:6

Te invit să descoperi cele 3 niveluri ale credinței

 1. Credința = convingere bazată pe informație
  • Credința se naște în urma auzirii adevărului:
   • Romani 10:17 Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.
  • Între credință și adevăr există o strânsă legătură
  • Atât cuvântul credință cât și cuvântul adevăr au în limba ebraică aceeași rădăcină,
  • Aman – a crede, a fi statornic, ferm, a susține ceva:
   • Emunah
   • Emet
  • Deși este un lucru bun să ai informația corectă, acest lucru nu este suficient, ci contează ce alegere faci în urma informației pe care o ai.
  • Iacov 2:19 ne spune:

Tu crezi că Dumnezeu este unul, și bine faci, dar și dracii cred… și se înfioară!

  • De aici mergem la nivelul 2 al credinței
 1. Credința = încredere (relație)
  • Cunoașteți definiția credinței? Evrei 11:1

Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.

Iar credința este substanța lucrurilor sperate, dovada lucrurilor nevăzute. Evrei 11:1 BTF

  • În Geneza 15:6 citim că Avraam a avut o astfel de relație cu Dumnezeu. Îmi place cum este redat textul în traducerea Fidela pentru că spune:

Iar el a crezut în DOMNUL, iar DOMNUL i-a socotit aceasta pentru dreptate.

  • Deci credința este mai mult decât a avea informație, ci înseamnă încredere într-o persoană. Deci credința este o relație, la fel ca adevărul care este relațional.
 • Cuvântul pentru încredere neclintită înseamnă: fundație, ceva ferm, neclintit
  • Noțiunea aceasta își are originea în gândirea ebraică ce își extrage înțelesurile abstracte din lucruri concrete:
  • Cuvântul credință, în ebraică emunah,  îl întâlnim prima dată în Exod 17:12 BTF:

Dar mâinile lui Moise erau grele; și au luat o piatră și au pus-o sub el, iar el a șezut pe ea; și Aaron și Hur i-au ținut ridicate mâinile, unul pe o parte și celălalt pe cealaltă parte; și mâinile lui au fost neclintite până la apusul soarelui.

  • Mâinile ținute neclintit ridicate ale lui Moise ajutat de Aaron și Hur sunt imaginea fermă a încrederii neclintite… Așa trebuie să fie încrederea noastră  în Dumnezeu și în Cuvântul Său.
  • Am promis că îți voi spune care este legătura dintre credință și meșteșugar: Să mergem la nivelul 3, și anume credința meșteșugarului.

3. Credința = credincioșie

 • Din același cuvânt aman derivă un alt cuvânt și anume emun pentru meșteșugar
   • Un meșteșugar este atât de bine înrădăcinat (convins) de cunoștințele sale astfel încât își demonstrează cunoștința prin ceea ce practică.
 • De exemplu, pentru că Noe a crezut în Domnul, a început să construiască o corabie, Avraam a plecat din casa tatălui Său spre o țară necunoscută și așa mai departe vedem că în viața celor amintiți în Evrei la cap. 11 credința se traduce în ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu, și anume credincioșie.
  • Credincioșie față de cunoaștere, Aplicare cunoașterii = meșteșugar
 • Deci CREDINȚA este
  • O convingere fermă în Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu.
  • O încredere neclintită în Dumnezeu
  • Credincioșie fermă față de Dumnezeu
 • Credința este demonstrată de cineva care este atât de convins de adevărul pe care îl cunoaște că îl și practică.
 • Deci, prin credință desființăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea. Romani 3:31
 • Descoperă și ADEVĂRUL RELAȚIONAL la acest link și vezi cum a reacționat Pilat când s-a întâlnit cu El.
About Ancora Sufletului - Speranța

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!