Dragostea lui Dumnezeu ne oferă speranța desăvârșirii

„(…) pentru ca dreapta cerință a Legii să poată fi împlinită în noi, care nu umblăm potrivit cărnii, ci potrivit Duhului.” Romani 8:4 BTF

„Dumnezeu ne-a iubit cu o iubire negrăită, și iubirea noastră se trezește față de El pe măsură ce înțelegem ceva din lungimea, lărgimea, adâncimea și înălțimea acestei iubiri atrăgătoare a Domnului. Prin descoperirea frumuseții atrăgătoare a lui Hristos, prin cunoașterea iubirii Lui dovedită față de noi pe când eram încă păcătoși, inima împietrită se înmoaie, se supune,  iar păcătosul este transformat și ajunge un fiu al cerului. Dumnezeu nu Se folosește de măsuri constrângătoare; iubirea este mijlocul pe care îl întrebuințează El pentru a izgoni păcatul din inimă. Prin aceasta, El transformă mândria în umilință, iar vrăjmășia și necredința în iubire și credință.

Iudeii se chinuiseră îngrozitor ca să ajungă la desăvârșire prin propriile lor eforturi, dar dăduseră greș. Domnul Hristos le spusese că, prin neprihănirea lor, cu nici un chip nu vor intra în Împărăția cerurilor. Acum, El le arăta caracterul neprihănirii pe care o vor avea toți aceia care vor intra în ceruri. În toată Predica de pe Munte El descrie roadele ei și acum, printr-o propoziție, arată izvorul și natura ei: Fiți desăvârșiți, după cum și Dumnezeu este desăvârșit. Legea nu este altceva decât o copie a caracterului lui Dumnezeu. Iată în Tatăl vostru ceresc o manifestare desăvârșită a principiilor care stau la temelia guvernării Sale.

Dumnezeu este iubire. Precum razele de lumină ce vin de la soare, iubirea, lumina și bucuria izvorăsc de la El peste toate făpturile Sale. Natura Sa este de a da. Viața Sa însăși este revărsarea iubirii neegoiste. «Slava Sa este binele fiilor Săi, iar bucuria Sa o părintească grijă pentru ei.»

El ne spune să fim desăvârșiți după cum este și El. Noi trebuie să fim izvoare de lumină și binecuvântare pentru cei din jurul nostru, după cum este El pentru tot universul.” (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 77).

Apel: Oricât ai încerca să ajungi la desăvârșire prin propriile fapte și prin propria neprihănire, acest lucru este imposibil. Ceea ai nevoie este neprihănirea pe care o realizează El, atunci când locuiește în inima ta. Chemarea Lui pentru tine este: „Fiul meu, dă-mi inima ta, și ochii tăi să ia seama la căile mele.” (Proverbe 23:26 VBT). Dumnezeu nu te constrânge, dar te atrage cu dragostea pe care a dovedit-o față de tine pe când erai încă păcătos.

Meditează: Dacă Legea lui Dumnezeu nu este altceva decât o copie a caracterului lui Dumnezeu, de ce atât de multă lume o disprețuiește și o ignoră? Cum îți schimbă perspectiva despre scopul Legii lui Dumnezeu, acest adevăr?

Aplică: Fă un efort conștient să trăiești după învățăturile lui Hristos și să fii un exemplu viu al iubirii și compasiunii Sale în fiecare aspect al vieții tale. Fii blând și îngăduitor cu cei din jur, oferindu-le aceeași compasiune și înțelegere pe care o primești de la Dumnezeu. În acest fel, vei reflecta chipul lui Dumnezeu și vei contribui la împlinirea planului său de desăvârșire în viața ta și în comunitatea ta.

About Ancora Sufletului - Speranța