Femeia îmbrăcată cu soarele | Regula nr. 11 | Principii de interpretare

Înfățișarea generală și vestimentația spun foarte mult despre o persoană. Biblia ne înfățișează două femei complet diferite în ceea ce privește aspectul general și vestimentația. Oare care să fie semnificația? Rămâi alături și vom elucida misterul.

 • În primul rând regula numărul 11 spune:

Cum să ştii când un cuvânt este folosit în sens figurat? Dacă are o semnificaţie logică aşa cum este prezentat, şi nu calcă legile simple ale naturii, atunci trebuie să fie înţeles literal, dacă nu, trebuie să fie înţeles figurat.

 • Contextul general îți oferă suficiente informații pentru a ști că este vorba de o profeție unde apar multe elemente nenaturale / figurate. Care este scopul pentru care sunt folosite aceste lucruri? În clipul acesta (Parabole) am discutat despre faptul că Domnul se ascunde dar se și descoperă. Acesta este un test al credinței. Dar în fond, prin cuvintele figurate, se simbolizează anumite lucruri literale / reale care stârnesc mintea cercetătorului Bibliei pentru a căuta adevărul ca pe o comoară.
 • În profeții se descriu diferite elemente care nu pot fi înțelese altfel decât figurat:
 • Să luăm exemplul femeii îmbrăcate cu Soarele din profeția biblică:

Apocalipsa 12,1-2 BTF Și s-a arătat o mare minune în cer; o femeie îmbrăcată cu soarele, și luna sub picioarele ei, și pe capul ei o coroană cu douăsprezece stele; Și, fiind însărcinată, a strigat, fiind în travaliu și în chin ca să nască.

 • Cum aflăm ce înseamnă un simbol? Aplicând regula 4 și 5, verset cu verset și lăsând Biblia să fie propriul ei interpret, vezi aici, căutăm în Biblie semnificația.

Ieremia 6:2 BTF Am asemănat pe fiica Sionului cu o femeie frumoasă și delicată.

  • Dumnezeu însuși ne spune că fiica Sionului este asemănat cu o femeie frumoasă și delicată
 • Și cine este SIONUL sau fiica Sionului?

Ioel 3:16 Domnul răcnește din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim de se zguduie cerurile și pământul.

 • Acesta este doar un exemplu biblic dar sunt multe alte versete care ne arată că Sionul este Ierusalimul
 • Adesea veți găsi că termenii Sion sau Ierusalim sunt folosiți interschimbabil sau în paralelisme biblice.
 • Biblia este extraordinară pentru că același fir roșu leagă Vechiul de Noul Testament.

Apocalipsa 21:9 u.p.-11 „Vino să-ți arăt mireasa, nevasta Mielului!” Și m-a dus, în Duhul, pe un munte mare și înalt. Și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer, de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu.

Apocalipsa 21:2 Și eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.

 • Această cetate are 12 temelii pe care sunt scrise numele celor 12 apostoli și 12 porți pe care sunt scrise numele celor 12 seminții ale lui Israel
  • Oare aceasta mireasă, femeie frumoasă și curată să fie doar o cetate cu ziduri și clădiri sau Dumnezeu îi are în vedere pe oameni. Iată ce spune Scriptura

Isaia 51:16 Eu pun cuvintele Mele în gura ta și te acopăr cu umbra mâinii Mele, ca să întind ceruri noi și să întemeiez un pământ nou și să zic Sionului: ‘Tu ești poporul Meu!’”

  • Deci Sionul sau fiica Sionului este poporul lui Dumnezeu. Femeia curată îmbrăcată cu Soarele reprezintă acest popor al lui Dumnezeu care își are originea în poporul Israel și își continuă existența de-a lungul secolelor creștine. 
  • Nu este întâmplător faptul că femeia din Apocalipsa 12 are o coroană cu 12 stele pentru că poporul lui Dumnezeu, Israel, era alcătuit din 12 seminții. În mod asemănător, apostolii sunt tot în număr de 12.
 • Ce este haina strălucitoare ca soarele?

Maleahi 4:2 Dar pentru voi, care vă temeți de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile Lui…

  • Haina strălucitoare este neprihănirea lui Hristos.
  • Domnul Isus Hristos spunea despre Sine că este Lumina Lumii. De asemenea, El spune și ucenicilor: „voi sunteți lumina lumii.” De aceea, femeia, poporul lui Dumnezeu, a trebuit să aibă această lumină.

Isaia 8:20 BTF La lege și la mărturie; dacă ei nu vorbesc conform acestui cuvânt, este pentru că nu au lumină în ei.

 • Să revenim la simbolul femeii. Apostolul Pavel întărește semnificația simbolului femeii spunând următoarele cuvinte:

1 Corinteni 11:2 Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată.

Galateni 4:26 Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră.

 • Astfel aflăm că cei mântuiți care fac parte din Împărăția lui Hristos, Ierusalimul cel de sus, sunt asemănați cu o fecioară curată care în cele din urmă va fi căsătorită cu bărbatul ei, adică Hristos.

Zaharia 2:10 Strigă de veselie și bucură-te, fiica Sionului! Căci, iată, Eu vin și voi locui în mijlocul tău”, zice Domnul.

About Ancora Sufletului - Speranța

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!