Femeia îmbrăcată în purpură și stacojiu | Regula 12 | Principii de interpretare

Opulență, extravaganță, lux, desfrâu, culori incitante… Sunt cuvinte care descriu femeia din Apocalipsa 17. Rămâi ancorat ca să descoperi pe cine reprezintă.

 • În videoclipul anterior (vezi aici) am vorbit despre femeia curată care s-a îmbrăcat cu soarele strălucitor. De data aceasta vorbim despre femeia care s-a îmbrăcat cu purpură și stacojiu.

Apocalipsa 17:1 Apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis: „Vino să-ți arăt judecata curvei celei mari, care șade pe ape mari.

Apocalipsa 17:3-4 Și m-a dus, în Duhul, într-o pustie. Și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, și avea șapte capete și zece coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei.

 • Am înțeles din Sfânta Scritură că femeia curată reprezintă poporul credincios al lui Dumnezeu, Dar pe cine să reprezinte femeia desfrânată? Privind tot în Scriptură și aplicăm regula numărul 12. Aceasta spune în felul următor:

Pentru a cunoaşte semnificaţia adevărată a simbolurilor, urmăriţi cuvântul figurat pe parcursul Bibliei şi, acolo unde îi găsiţi explicaţia, aplicaţi-o şi, dacă are un sens logic, nu mai trebuie să căutaţi, dacă nu, căutaţi din nou.

 • Să vedem ce indicii găsim în Vechiul Testament. Poporul lui Dumnezeu care a apostaziat este asemănat cu o femeie desfrânată:

Isaia 1:21 Vai, cetatea aceea credincioasă, cum a ajuns o curvă! Era plină de judecată, dreptatea locuia în ea, și acum e plină de ucigași!

Ezechiel 23:37 Ele [Ierusalim și Samaria] s-au dedat la preacurvie și pe mâinile lor este sânge; au preacurvit cu idolii lor, și copiii pe care Mi-i născuseră i-au trecut prin foc în cinstea lor, ca să-i mănânce!

 • Deci curvia și preacurvia este asociată cu apostazia, decăderea spirituală, ruperea legământului de credincioșie fașă de Dumnezeu. Dacă femeia îmbrăcată cu soarele reprezintă poporul curat al lui Dumnezeu, femeia desfrânată îmbrăcată în purpuriu și stacojiu reprezintă prin opoziție poporul apostaziat.
 • Niciun detaliu din Scriptură nu este întâmplător. Culorile alese pentru a descrie hainele acestei femei au o semnificație.

Ce înseamnă purpuriul?

 • Purpuriul (o culoare foarte apropiată de violet) este culoarea regalității, a luxului și extravaganței și aceasta pentru că în trecut producerea acestei culori era foarte costisitoare. În antichitate Tirul devenise producătorul numărul 1 de colorant purpuriu (Ezechiel 27:7), care era foarte scump și doar cei bogați și-l permiteau.
 • În semn de batjocură, și pe Domnul Isus l-au îmbrăcat în culoare purpurie după cum scrie în Marcu 15:17:

„L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit o cunună de spini și I-au pus-o pe cap.”

 • Astăzi psihologia culorilor ne spune că purpuriul transmite ideea de necunoscut, mister și spiritualitate. Această culoare a devenit și culoarea Imperiului roman și a fost moștenită mai departe de Biserica Romano-catolică.
 • Nimic nu este întâmplător. Dacă femeia curată este numită cetatea Ierusalimului, numele femeii care stă pe fiară este amintit în Apoc 17:5

„Și pe fruntea ei era scris un nume: MISTER, BABILONUL CEL MARE, MAMA CURVELOR ȘI A URÂCIUNILOR PĂMÂNTULUI.”

 • Cetatea Babilonului este o cetate misterioasă pentru că învățăturile ei mistice provin de la marele înșelător, Satana.

Ce reprezintă culoarea stacojiu?

Isaia 1:18 Veniți acum să ne judecăm, spune DOMNUL, de sunt păcatele voastre ca stacojiul, vor fi albe ca zăpada; de sunt roșii precum carminul, vor fi ca lâna.

 • Stacojiul este un simbol al păcatului. Femeia aceasta este îmbrăcată în această culoare. Ea este plină de păcate și promovează păcatul.
 • Femeia despre care vorbim stătea pe o fiară tot de culoare stacojie care avea șapte capete și zece coarne și nume de hulă. Aceeași fiară o găsim și în Apocalipsa 13 și prezintă similarități cu balaurul din cap. 12.
 • Privind în cartea profetică Daniel vedem că fiarele sălbatice reprezintă împărății. Babilonul, Medo-Persia, Grecia și Roma sunt întruchipate prin patru fiare. Deci și această fiară trebuie să reprezinte tot o putere politică.
 • Prin această imagine ne este prezentată unirea dintre două puteri corupte și apostaziate: puterea religioasă (reprezentată prin femeie) și puterea politică (reprezentată prin fiara pe care stătea).
 • Interesant este că femeia, deci puterea religioasă este cea care stă pe fiară controlând-o, asemenea unui călăreț care stă pe calul său.
 • Apocalipsa 17:9 ne mai spune că femeia stă pe 7 munți. Roma a fost numită Cetatea celor 7 coline.
 • După cum am văzut când am discutat despre Daniel cap. 2 (vezi clipul acesta) după imperiul Roman a urmat faza de divizarea în cele zece triburi europene. Odată cu prăbușirea imperiului Roman puterea civilă a fost transferată asupra scaunului pontifical făcând din Biserica Romano-Catolică o putere politico-religioasă care a dominat Europa în perioada Evului Mediu Întunecat înscăunând și detronând regi.
 • Nu degeaba versetul 3 din Apocalipsa 17 ne spunea că împărații pământului au curvit cu ea, iar locuitorii pământului au fost îmbătați de vinul curviei ei. De asemenea în Apocalipsa 17:18

„Și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împărații pământului.”

 • Deci femeia desfrânată îmbrăcată în stacojiu și purpuriu reprezintă Biserica Romano-Catolică care a apostaziat de la creștinismul curat, care pretinde că este mama tuturor bisericilor creștine, adică a fiicelor Babilonului, care s-au îmbătat din doctrinele false ale Babilonului.
 • Mesajul Biblie pentru cei din Babilon este următorul:

Apoc. 18:2 „A căzut, a căzut Babilonul cel mare! A ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte…”

Apoc 18:4 „Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei!”

About Ancora Sufletului - Speranța

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!