Parabolele | Regula nr. 9 | Principii de interpretare

Marcu 4:13 El le-a mai zis: „Nu înțelegeți pilda aceasta? Cum veți înțelege atunci toate celelalte pilde?

  • Așa este că îți plac povestirile? Tuturor ne plac povestirile.
  • Seara când mergem la culcare copii noștri așteaptă cu mare interes și drag povestirea de seară. Fiecare povestioară are o morală pe care copiii o pot înțelege foarte ușor prin analogie.
  • Adesea când trebuie țin o cuvântare în fața oamenilor observ că interesul scade și publicul devine plictisit, dar când relatez o întâmplare (o pildă, o ilustrație, o istorie) oamenii devin imediat atenți și interesul se trezește. Biblia conține multe astfel de relatări pe care le numim parabole.
  • Domnul Isus a avut înțelepciunea de a vorbi în pilde astfel încât adevărul să fie înțeles chiar și de copii. Nu este de mirare faptul că copiii se simțeau atrași de El de aceea El a spus:

„Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor.” Matei 11:25

  • Deci pentru a înțelege mesajele Bibliei trebuie să fi asemenea unui copil.
  • De ce a folosit Domnul Hristos parabole?

„De ce le vorbești în pilde?” „Pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele Împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat.” „De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg.” Matei 13:10,11,13

   • Deci pildele sunt atât pentru a descoperi adevărul cât și a-l ascunde. Ele sunt teste ale credinței.
   • Pentru cine sunt descoperite: tocmai am spus, să fie descoperit pentru cei cu inimi de copil.
   • Și pentru cine sunt ascunse:

Matei 13:15 „Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de urechi, și-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec.”

   • Tocmai pentru a ilustra adevărul acesta Domnul a spus pilda semănătorului. Acolo au fost ilustrate mai multe feluri de inimi (pământul de lângă drum, stâncos, cu spini, pământul bun).

Marcu 4:9 „Cine are urechi de auzit să audă.”

 • A avea urechi de auzit, înseamnă a avea inimă de împlinit căci „Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine.” Ioan 7:17
 • Regula numărul 9 spune: Parabolele sunt folosite spre a ilustra subiectele şi trebuie să fie explicate în aceeaşi modalitate ca simbolurile, în raport cu subiectul şi cu Biblia.
 • Fie ca inima ta să fie pământul cel bun în care sămânța Cuvântului lui Dumnezeu să aducă roade bogate.
About Ancora Sufletului - Speranța