Perfecțiune matematică în profeție | Regula 13 | Principii de interpretare

Una din cele mai fascinante profeții este cea din Daniel cap. 9 care îl are în centru pe Domnul Iisus Hristos. Este vorba de profeția de 70 de săptămâni. O profeție uimitoare despre prima venire a lui Mesia care s-a împlinit cu o perfecțiune matematică. Unele din profețiile biblice au evenimente clar stabilite în timp, iar altele nu. Profeția despre care discutăm este una dintre cele pentru care Dumnezeu a stabilit o dată.

Cine este Daniel?

 • Daniel este unul dintre profeții mari ai VT
 • El este un Israelit în captivitatea Babiloniană și Persană
 • El are darul spiritului profeției

Care este regul nr. 13?

 • Pentru a şti dacă avem adevăratul eveniment istoric ca împlinire a unei profeţii, dacă găsiţi că fiecare cuvânt al profeţiei (după ce simbolurile au fost înţelese) este împlinit literal, atunci puteţi să ştiţi că evenimentul istoric este cel adevărat. Totuşi, dacă un cuvânt este lipsit de împlinire, atunci trebuie să căutaţi un alt eveniment, sau să aşteptaţi împlinirea luiRegula 13 – Perfecțiune matematică în profeție viitoare. Dumnezeu are grijă ca istoria şi profeţia să se potrivească, aşa încât adevăraţii copii ai Săi să nu fie făcuţi de ruşine niciodată. (Referințe biblice: Psalmi 22,5; Isaia 14,17-19; 1 Petru 2,6; Apocalipsa 17,17; Fapte 3,18)

Profeția de 70 de săptămâni:

 • Daniel era un om al studiului și rugăciunii. El cerceta profețiile lui Ieremia ca să vadă când aveau să se termine cei 70 de ani de robie, iar poporul să se întoarcă înapoi în Israel.
 • În timp ce Daniel se ruga, îngerul Gabriel l-a vizitat pentru a-i descoperi taine nebănuite nici măcar de Daniel. El i-a dat o cronologie a reconstruirii Templului și a timpului când va avea loc venirea lui Mesia.

El m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis: „Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul, și eu vin să ți-l vestesc; căci tu ești preaiubit și scump. Ia aminte dar la cuvântul acesta și înțelege vedenia! Daniel 9:22-23

  • Îngerul îii atrage atenția lui Daniel asupra vedeniei pe care o avusese descrisă în capitolul anterior. Să vedem ce spune ulterior îngerul:
 • Șaptezeci de săptămâni sunt hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale sfinte, pentru a sfârși fărădelegea și pentru a pune capăt păcatelor și pentru a face împăcare pentru nelegiuire și pentru a aduce dreptatea veșnică și pentru a sigila viziunea și profeția și pentru a unge pe cel Preasfânt.
 • După cum am amintit în videoclipul cu regula nr. 10, în profeție, o zi profetică este egală cu un an
 • Deci 70 de saptamani înseamnă 490 de zile, iar 490 de zile reprezintă 490 de ani.

Deci când începe această profeție de 490 de ani?

 • Să știi de aceea și să înțelegi, că de la ieșirea poruncii de a restaura și de a construi Ierusalimul până la Mesia Prințul vor fi șapte săptămâni și șaizeci și două de săptămâni; Daniel 9:25
 • Deci începem de la decretul de reconstruire a Ierusalimului.
 • De asemenea, ni se spune că Mesia își va începe activitatea mesianică la sfârșitul celor 7+62 de săptămâni, adică 69 de săptămâni.
 • Din cele 70 de săptămâni mai rămâne o săptămână despre care vom vorbi imediat.
 • În Marcu 1:15 BTF Isus spune: „Timpul este împlinit”

Cine va da decretul de reconstruire și când s-a întâmplat?

 • Împăratul Artaxerxe Longimanul a dat ordinul de reconstruire în anul 457 î.Hr.

„Artaxerxe, împăratul împăraților, către Ezra, preotul și cărturarul iscusit în Legea Dumnezeului cerurilor, și așa mai departe: Am dat poruncă să se lase să plece aceia din poporul lui Israel, din preoții și din leviții lui care se află în împărăția mea și care vor să plece cu tine la Ierusalim.” Ezra 7:12-13

 • Să facem un calcul din 457 î.Hr + 483 ani = 27 d.Hr.
 • Anul acesta este anul în care Isus a fost botezat și uns cu Duhul Sfânt pentru a-și începe activitatea mesianică.

După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Isus; și pe când Se ruga, s-a deschis cerul, și Duhul Sfânt S-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas, care zicea: „Tu ești Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!” Luca 3:22

Dar din profeția de 490 de ani a mai rămas o săptămână. Ce se întâmplă în aceasta?

Și după șaizeci și două de săptămâni Mesia va fi stârpit, dar nu pentru el însuși; și poporul prințului care va veni va distruge cetatea și sanctuarul; și sfârșitul lor va fi cu un potop și până la sfârșitul războiului, pustiiri sunt hotărâte. Daniel 9:26 BTF

  • Va fi stârpit, adică va fi crucificat – dar nu pentru El însuși, ci pentru oameni

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Isaia 53:5

 • Deci din anul 27 adăugam 3 ani si jumatate, timpul activițătii mesianice a Domnului Hristos și ajungem astfel in anul 31 d.Hr, adică la jumătatea ultimei săptămâni din profeția de 70 de săptămâni. Următoarea jumătate a ultimei săptămâni se încheie în anul 34 d.Hr. și reprezintă începutul activității ucenicilor de răspândire a Evangheliei către iudei și apoi către neamuri.
 • Astfel ajungem la finalul profeției de 70 de săptămâni din Daniel cap. 9 care se împlinește până la sf. primului secol.

Dar mai este un element în profeție pe care nu l-am amintit:

 • După terminarea celor 70 de săptămâni să citim ce se întâmplă la vs. 26
  • poporul prințului care va veni va distruge cetatea și sanctuarul; și sfârșitul lor va fi cu un potop și până la sfârșitul războiului, pustiiri sunt hotărâte.
   • Lucrul acesta se întâmpă în anul 70 după Hristos când romanii asediază cetatea Ierusalimului, inclusiv Templul, fără să mai lase „piatră pe piatră”.
 • Despre același eveniment a vorbit și Domnul Hristos și în următoarea pildă:

Când a auzit, împăratul s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Matei 22:7

Apel de suflet

 • Cum te raportezi la aceste profeții din Scriptură? Cum te raportezi la timpul pe care îl trăiești în prezent. Domnul Hristos vine, de aceea îți las următorul îndemn:

Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos. Fapte 3:18-20

About Ancora Sufletului - Speranța

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!