Simboluri în profeție | Regula nr. 8 | Principii de interpretare

Un al doilea element esențial al profețiilor biblice sunt simbolurile. Regula nr. 8 spune că:

 • Simbolurile  au întotdeauna o semnificaţie simbolică şi sunt folosite mai mult în profeţii pentru a reprezenta lucruri, date şi evenimente viitore.

Daniel 2:31-36 Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat; pieptul și brațele îi erau de argint; pântecele și coapsele îi erau de aramă; fluierele picioarelor, de fier; picioarele, parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el, și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci, fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul.

 • Istoria relatată în Daniel 2 despre Chipul pe care Nebucadnețar l-a văzut ne prezintă mai multe elemente: capul de aur, pieptul și brațele de argint, coapsele de aramă, fluierele picioarele de fier, picioarele de fier amestecat cu lut, o piatră, și altele.
 • Toate aceste lucruri reprezintă ceea ce numim SIMBOLURI. Întrebarea este: cum descoperim ce anume semnifică acele simboluri? Biblia se explică singură. De aceea răspunsul îl găsim CITIND MAI DEPARTE astfel încât să găsim semnificația simbolurilor.

Daniel 2:36-40 Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. După tine, se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decât a ta; apoi o a treia împărăție, care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Va fi o a patra împărăție, tare ca fierul; după cum fierul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfărâma și va rupe totul, ca fierul care face totul bucăți.

  • După cum putem vedea fiecare parte a chipului din vis reprezintă o împărăție.
  • Ordinea împărățiilor este: Babilonul, Medo-Persia, Greci și imperiul roman.
  • Ultima fază a acestui chip este reprezentată prin picioare parte de lut și parte de fier și cele zece degete. Așa cum lutul și fierul nu se pot uni, ceea ce a urmat după Imperiul Roman, a fost o divizare în zece triburi care de-a lungul istoriei au încercat să se unească fără niciun rezultat. Lucrul acesta este adevărat și astăzi când Europa face eforturi uriașe pentru a se uni, dar acest lucru nu se va întâmpla pentru că Dumnezeu a spus așa.
  • Adevărul este că marile puteri ale lumii acestei încearcă să capete din ce în ce mai mult control, însă realitatea este că într-o zi acea piatră va lovi la baza acestui chip și va distruge împărăția acestei lumi.
 • ALTE EXEMPLE: cum ar fi munţii care semnifică guvernele, fiarele care semnifică împărăţiile, apele care semnifică popoarele, sfeşnicul care reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu, ziua care semnifică un an. Daniel 2,35.44; 7:8,17; Apocalipsa 17,1.15; Psalmi 119,105; Ezechiel 4,6.
  • Toate aceste simboluri sunt definite de alte versete biblice și în felul acesta Biblia se explică singură.
  • De cele mai multe ori simbolurile sunt intrigante. Ele ne stârnesc curiozitatea și ee trebuiesc definite. Cum le putem înțelege? Într-un singur fel: căutând în Biblie definiția simbolului respectiv.
 • Totuși, ultimul element din visul profetic este piatra care se desprinde din munte și lovește picioarele chipului.

Daniel 2:44 Dar, în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. 

  • Ce reprezintă piatra? Să privim ce spune Scriptura în Matei 21:-42

N-ați citit niciodată în Scripturi că: ‘Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri’? De aceea vă spun că* Împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera.”

  • Vedem că Domnul Isus vorbește despre această piatră care zdrobește dar și spulberă. Apostolul Petru face referire la aceleași cuvinte:

1 Petru 2:4 Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată* de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu.

Daniel 2:35 Atunci, fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul.

  • Acum este timpul să-ți pui picioarele pe stâncă, acum este timpul să-l descoperi pe Hristos. El este piatra, stânca vie. Pe El trebuie să clădim, iar cine clădește pe El va fi pe o temelie sigură.
  • Evenimentul descris prin piatra care se dezlipește și lovește în picioarele chipului reprezintă revenirea Domnului nostru Hristos. Ești pregătit pentru acest eveniment.
  • Te îndemn să studiezi Scriptura și să te ancorezi în profeție și să fi gata, căci Domnul nostru vine.
About Ancora Sufletului - Speranța

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!