Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Sfatul vine de la Domnul

„Sfatul este al meu și înțelepciunea sănătoasă; eu sunt priceperea, a mea este puterea.”

Proverbe 8:14 VBT

„Domnul Isus a venit pentru a reprezenta caracterul Tatălui, iar El i-a trimis pe ucenicii Săi în lume pentru a reprezenta caracterul lui Hristos. El ne-a dat Cuvântul Său, ca să ne arate calea vieții, dar nu ne-a lăsat pur și simplu să ducem mai departe acest Cuvânt, ci ne-a făgăduit, de asemenea, că-i va da eficiență, prin puterea Duhului Sfânt. Prin urmare, este oare necesar ca vreunul dintre noi să fie nevoit să umble în nesiguranță, plângându-se că nu cunoaște și nu experimentează lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii sale? Sunteți voi flămânzi și însetați după învățătura neprihănirii? Atunci, aveți făgăduința sigură că veți fi umpluți. «Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să-L cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică.»

Domnul vrea ca noi să avem duhul înțelepciunii cerești. Oare simțim noi, cu toții, îndemnul de a ne ruga Domnului cu umilință și cu seriozitate, arătându-I nevoile noastre și cerându-I stăruitor să ne dea duhul înțelepciunii? Ne rugăm noi, spunând: «Arată-mi lucrurile pe care nu le cunosc, învață-mă Tu.» Oh, cât de mare este nevoia de rugăciuni umile și stăruitoare, care să fie rostite de buze neprefăcute, cerând sfatul lui Dumnezeu!” (Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, p. 199-200)

„Ucenicii au venit la Isus și I-au spus tot. Legătura strânsă pe care o aveau cu El i-a încurajat să aducă în fața Lui experiențele lor favorabile și nefavorabile, bucuria de a vedea rezultatele aduse de lucrarea lor, precum și întristarea pentru greșelile săvârșite, pentru înfrângerile și pentru slăbiciunile lor.” (Hristos Lumina lumii, p. 359).

Apel: Ești conștient de nevoia ta constantă de înțelepciune divină în viața ta? În mijlocul încercărilor și al îndoielilor, îndreaptă-ți inima către Domnul și cere-I sfatul și îndrumarea. El este dornic să-ți vorbească, să te sfătuiască și să te călăuzească pe un drum diferit față de cum ai acționa în mod natural și firesc. „Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra!” (Psalmii 37:5 VDDC).

Meditează: Amintește-ți de momentele din viața ta în care ai simțit că ai avut nevoie de înțelepciune, dar nu ai apelat la sfatul Domnului. Ce consecințe au urmat? Cum ai fi putut acționa în mod diferit dacă ai fi cerut înțelepciune de la Dumnezeu? Ce poți învăța din experiențele negative ale trecutului?

Aplică: Dumnezeu ne vorbește în diverse moduri: prin Cuvântul Său scris, prin lucrarea Duhului Său în inimile noastre, prin evenimentele și circumstanțele vieții noastre, precum și prin oamenii pe care îi pune în calea noastră. Pentru a primi și înțelege sfatul său, este crucial să te familiarizezi cu învățăturile și principiile din Scriptură, printr-un studiu atent și consecvent. În plus, formează-ți obiceiul de a-L căuta pe Domnul în rugăciune, cerându-I îndrumare și în cele mai mici aspecte ale vieții. Fără îndoială, urmându-L pe El și respectând voia Sa, vei găsi adevărata fericire și satisfacție.