Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Suntem împăcați cu Dumnezeu prin Hristos

(…) Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu Sine, neținându-le în socoteală păcatele, și ne-a încredințat nouă cuvântul împăcării.

2 Corinteni 5:19 VBT

„Priviți, o, priviți la Isus ca să trăiți! Nu puteți fi decât încântați de atracțiile fără seamăn ale Fiului lui Dumnezeu. Domnul Hristos a fost «Dumnezeu arătat în trup», taina ținută ascunsă de veacuri, și în acceptarea sau respingerea de către noi a Mântuitorului lumii sunt implicate interese veșnice.” (Fundamentele educației creștine, p. 179).

„Prin păcat, omul a fost izolat de Dumnezeu. Dacă nu ar fi existat planul de răscumpărare, despărțirea veșnică de Dumnezeu, întunericul nopții fără sfârșit, acestea ar fi fost partea lui. Prin jertfa Mântuitorului, părtășia cu Dumnezeu a fost făcută din nou cu putință. Nu ne putem înfățișa în prezența Lui în persoană; în păcat fiind, nu putem privi fața Sa; dar Îl putem privi și avea părtășie cu El în Isus, Mântuitorul. «Lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu» este descoperită «pe fața lui Isus Hristos». Dumnezeu este «în Hristos, împăcând lumea cu Sine» (2 Corinteni 4:6; 5:19).

«Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr.» (Ioan 1:14). «În El era viața, și viața era lumina oamenilor.» (Ioan 1:4). Viața și moartea lui Hristos, prețul răscumpărării noastre, nu sunt pentru noi numai făgăduința și garanția vieții, numai mijlocul de a redeschide înaintea noastră comorile înțelepciunii; ele sunt o descoperire mai largă și mai înaltă a caracterului Său, decât au cunoscut chiar cei sfinți din Eden. Și, în timp ce Hristos deschide cerul pentru oameni, viața pe care o împărtășește El deschide inimile oamenilor către cer. Nu numai că păcatul ne desparte de Dumnezeu, dar distruge în sufletul omenesc atât dorința, cât și capacitatea de a-L cunoaște. Misiunea lui Hristos este de a distruge toată această lucrare a răului. El are puterea de a înviora și de a reface facultățile sufletului, paralizate de păcat, mintea întunecată și voința pervertită. El deschide pentru noi bogățiile Universului și tot prin El este împărtășită și puterea de a discerne și a ne însuși aceste comori.” (Educație, p. 28).

Apel: Privirea asupra lui Isus Hristos ne aduce nu doar încântare, ci și schimbarea caracterului într-o asemănare tot mai mare cu El. În Isus, Dumnezeu a fost arătat în trup, iar prin acceptarea sau respingerea Sa sunt implicate interese veșnice. Așadar, îndreaptă-ți privirea către El pentru a trăi cu adevărat taina evlaviei: „Hristos în voi, nădejdea slavei.”

Meditează: Împăcarea cu Dumnezeu este oare o îmbunare a lui Dumnezeu sau o îmbunare a omului? Care este perspectiva ta despre Dumnezeu acum, știind că prin jertfa Mântuitorului a fost descoperită dragostea Tatălui și părtășia cu El a fost restabilită?

Aplică: Viața și moartea lui Hristos nu sunt doar o făgăduință a vieții veșnice, ci și o revelare a caracterului lui Dumnezeu și a puterii Sale de a ne împăca cu El. Astăzi, alege să fii împăcat cu Dumnezeu prin credința în Isus Hristos și să trăiești în conformitate cu această realitate, manifestând lumina și viața Lui în fiecare aspect al vieții tale.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!