Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Suntem schimbați după chipul Său

„Dar noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, gloria Domnului și suntem schimbați în același chip, din glorie în glorie, prin Duhul Domnului.”

2 Corinteni 3:18 VBT

„Tinerilor le este oferit un mărgăritar de mare preț. Ei pot vinde totul ca să cumpere acest mărgăritar sau pot să-l refuze, spre pierderea lor veșnică. Cerul poate fi dobândit de toți cei care se cor conforma condițiilor stabilite în Cuvântul lui Dumnezeu. Răscumpărătorul nostru a fost ascultător până la moarte; El S-a dat pe Sine ca jertfă pentru păcat. Voi sunteți răscumpărați «cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur». «Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat.» Prieteni tineri, voi vă puteți făuri scopuri serioase prin propria voastră putere, vă puteți măguli că puteți urma o cale dreaptă fără să vă supuneți inima influenței stăpânitoare a Duhului lui Dumnezeu, dar în felul acesta voi nu veți fi făcuți fericiți. Spiritul vostru agitat care însetează după plăcere, distracție și râsete și după societatea tovarășilor voștri tineri, trebuie schimbat. Voi vă săpați fântâni crăpate care nu conțin apă. O putere amăgitoare vă stăpânește mintea și acțiunile. Fericirea este de găsit numai în pocăința față de Dumnezeu și credința față de Domnul nostru Isus Hristos; căci inima voastră este plină de răzvrătire; aceasta răsuflă prin cuvintele voastre. Rugăciunile voastre egoiste și formele religioase pot linguși conștiința, dar ele nu fac decât să mărească pericolul. Firea voastră nu este reînnoită.

Sângele prețios al lui Isus este izvorul pregătit să curețe sufletul de întinăciunea păcatului. Când vă hotărâți să-L acceptați pe El ca prieten, o lumină nouă și de durată va străluci de la crucea lui Hristos. Un simțământ adevărat al sacrificiului și mijlocirii scumpului Mântuitor va zdrobi inima care devenise împietrită în păcat; iar în suflet vor veni iubire, recunoștință și smerenie. Predarea inimii lui Isus îl supune pe cel răzvrătit și îl face pocăit, iar apoi limbajul sufletului ascultător este: «Cele vechi s-au dus; iată că toate lucrurile s-au făcut noi.» Aceasta este adevărata religie a Bibliei. Tot ce este mai puțin decât atât este înșelăciune.” (Mărturii, vol. 4, p. 624-625).

Apel: Fie că ești tânăr sau nu, dorința sufletului este să găsești fericirea și împlinirea sufletească. Acceptă invitația lui Dumnezeu de a fi schimbat după chipul Său și nu te mulțumi cu superficialitatea lumii, ci caută adevărata fericire în credința în Domnul Isus Hristos. Permite Duhului Sfânt să îți transforme inima și să te conducă pe calea ascultării și sfințeniei. Privește la Domnul și lasă-L să te schimbe din slavă în slavă spre o reflectare tot mai fidelă a caracterului Său.

Meditează: În ce măsură ai căutat fericirea în lucruri trecătoare și superficiale? Ai experimentat simțământul goliciunii sufletești după ce ți-ai satisfăcut propria plăcere? Ești hotărât să-l lași pe Isus să pătrundă în inima ta și să-ți aducă adevărata fericire?

Aplică: Învață să te rogi mai concret și nu doar la modul general. Identifică un aspect specific al vieții tale care are nevoie de schimbare și cere-i lui Dumnezeu să facă acest lucru. Începe să faci pași concreți pentru a te îndepărta de distragerile care te împiedică să trăiești o viață plină de credință și să te apropii mai mult de Dumnezeu. Împărtășește cu un prieten decizia ta de a căuta o schimbare autentică și roagă-te împreună cu el pentru putere și călăuzire.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!