Categories: Biblie, Spiritualitate Tags:

Trăind prin Cuvânt – partea 1

Alonzo T. Jones, The Advent Review and Sabbath Herald, 3 noiembrie 1896

„Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”

Matei 4:4 BTF

Chiar și din punct de vedere fizic, omul nu poate trăi din ceea ce nu conține viață. Aerul fără viață înseamnă moarte pentru cel care îl respiră. Apa sau hrana fără viață la fel. Tot ceea ce bem sau mâncăm trebuie să aibă în sine elementul vieții, altfel nu putem trăi din aceasta. La fel, pentru ca oamenii să poată trăi prin cuvântul lui Dumnezeu, prin natura lucrurilor, acest cuvânt trebuie să aibă elementul vieții în sine. De aceea, acest cuvânt este numit „Cuvântul vieții”. (1 Ioan 1:1)

Având în vedere că este vorba de Cuvântul lui Dumnezeu și fiind impregnat cu viață, această viață care se află în acesta este inevitabil viața lui Dumnezeu; și aceasta este viața veșnică. De aceea este adevărat să se spună că cuvintele Domnului sunt. „Atunci Simon Petru I-a răspuns: Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice.” (Ioan 6:68). Ori de câte ori cuvântul lui Dumnezeu ajunge la un om, chiar în acea clipă și prin acel cuvânt, viața veșnică ajunge la acel om. Iar atunci când omul refuză să primească cuvântul, el respinge viața veșnică. Isus însuși a mărturisit aceasta:

Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvântul Meu și crede în Cel ce M-a trimis are viață veșnică și (…) a trecut din moarte la viață.

Ioan 5:24 BTF

Parabola pâinii

Isus a folosit exemplul vieții noastre prin pâine ca o ilustrare a trăirii noastre prin cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru nu a fost ales la întâmplare. În toate cuvintele Domnului, tot ce era prezentat în acestea era cu siguranță pentru a învăța o lecție extrem de importantă. Din punct de vedere fizic, noi într-adevăr trăim prin pâine – folosindu-se cuvântul „pâine” pentru a cuprinde toate hrana potrivită. Dar pentru ca noi să trăim din pâine, trebuie neapărat ca aceasta să fie în interiorul nostru. Și pentru a trăi din cuvântul lui Dumnezeu, este la fel de esențial ca acesta să fie în interiorul nostru.

Nimeni nu crede că ar putea trăi dacă și-ar cumpăra cea mai bună pâine și ar privi-o câteodată, sau dacă ar analiza-o și ar încerca să dezlege tainele compoziției sale și cum ar putea susține viața. Cu toate acestea, mii de oameni par să creadă cu adevărat că pot trăi prin cuvântul lui Dumnezeu în acest fel. Mulți oameni își cumpără o Biblie cu dimensiuni de opt sau zece ori mai mari decât cele corespunzătoare, conținând o mulțime de notițe cu sfaturi care nu zidesc, o pun pe masa din mijlocul camerei și se mândresc cu faptul că „cred în Biblie”; și chiar par să creadă că prin aceasta, într-un mod misterios, vor trăi. Însă ar fi la fel de înțelept și la fel de folositor pentru ei să-și cumpere o pâine frumos decorată, de câteva ori mai mare decât cea obișnuită, să o pună pe masa din mijlocul camerei, dar să nu mănânce nimic și apoi să proclame că „cred într-un trai bun”.

Oamenii nu se așteaptă să trăiască cu pâine în acest fel; și nu pot trăi prin cuvântul lui Dumnezeu în acest fel. Pentru a trăi din pâine, toată lumea cunoaște că aceasta trebuie să fie introdusă în gură, să fie mestecată și pregătită în mod corespunzător pentru procesul digestiv, iar apoi, prin înghițire, să fie încredințată procesului digestiv, pentru ca viața care se află în ea să fie transmisă în toate părțile sistemului. La fel este și cu cuvântul lui Dumnezeu, trebuie primit așa cum este în adevăr cuvântul lui Dumnezeu; trebuie să i se acorde un loc în inimă ca fiind cuvântul vieții; atunci se va descoperi că este într-adevăr cuvântul vieții.

Trăirea prin păinea vieții

În Biblie, această idee de a trăi din pâine prin mâncarea ei este preluată și aplicată în cuvântul lui Dumnezeu. Citiți Ezechiel 2:8-3:4, 10:

„Tu însă, fiu al omului, ascultă ce-ți spun; nu te răzvrăti, ca această casă de răzvrătiți; deschide-ți gura și mănâncă ce îți dau. Și când m-am uitat, iată, o mână era întinsă spre mine și un sul de carte era acolo. Și a desfășurat-o înaintea mea; și era scrisă pe dinăuntru și pe din afară; și acolo erau scrise bocete, plângeri și gemete. Și El mi-a zis: Fiu al omului, mănâncă ce vei găsi înaintea ta, mănâncă sulul acesta, apoi du-te și vorbește casei lui Israel. Am deschis gura și mi-a dat să mănânc sulul acela. Și El mi-a zis: Fiu al omului, hrănește-ți trupul și umple-ți măruntaiele cu sulul acesta pe care ți-l dau! L-am mâncat și în gura mea a fost dulce ca mierea. Și El mi-a zis: Fiu al omului, du-te la casa lui Israel și spune-le cuvintele Mele!” „El mi-a zis: Fiu al omului, primește în inima ta și ascultă cu urechile tale toate cuvintele pe care ți le spun!”

Ezechiel 2:8 – 3:4, 10 VBT

Înainte ca profetul să poată vorbi altora despre cuvântul lui Dumnezeu, el trebuie să creadă că acesta este cuvântul lui Dumnezeu pentru el însuși. Înainte de a-l putea împărtăși altora ca fiind cuvântul vieții, el trebuie să-l cunoască ca fiind cuvântul vieții pentru el însuși. Și pentru ca acest cuvânt să fie așa pentru el, i s-a poruncit să îl mănânce, să îl înghită și să se sature din acesta până în cele mai adânci părți. A trebuit să-l audă și să-l primească în inimă. Și această învățătură este pentru fiecare om care dorește să trăiască prin viața lui Dumnezeu. Oricine a primit numele lui Hristos este îndrumat să ,,țină cuvântul vieții”; însă acest cuvânt trebuie să fie viață pentru el în cele mai ascunse părți înainte de a-l putea transmite altora ca fiind cuvântul vieții.

Același gând este exprimat într-un alt pasaj:

„Când am primit cuvintele Tale, le-am înghițit; și cuvintele Tale au devenit bucuria și veselia inimii mele…”

Ieremia 15:16 VBT

Trebuie remarcat faptul că aici nu se spune: am mâncat capitolele sau am mâncat versetele, sau chiar, am mâncat subiectele. Nu. Se spune: „Când am primit cuvintele Tale, le-am înghițit;” – adică cuvintele. Aici este locul unde mii de oameni nu înțeleg care este avantajul real al Cuvântului lui Dumnezeu. Ei încearcă să înțeleagă prea multe deodată, și astfel nu primesc cu adevărat nimic. Cuvintele nu reprezintă nimic pentru noi dacă nu înțelegem gândurile reale care sunt destinate să explice. Și cu cât mintea celui care vorbește este măreață, cu atât mai profunde sunt gândurile care sunt exprimate, chiar și în cele mai simple cuvinte. Acum, mintea celui care vorbește în Biblie este infinită, iar gândurile exprimate acolo în cuvinte simple sunt de o profunzime veșnică, pentru că reprezintă revelația „potrivit cu planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru.” (Efeseni 3:11 VBT)

Cuvânt cu cuvânt

Având o minte limitată, nu suntem capabili să înțelegem instantaneu gândurile transmise din numeroasele cuvinte ale Bibliei – nu suntem capabili să înțelegem cuvintele unui întreg capitol sau chiar al unui întreg verset deodată. Câte un cuvânt luat pe rând, dintre cuvintele lui Dumnezeu, este atât cât este capabilă mintea noastră să studieze cu folos. Acest lucru trebuie să-l recunoască cu siguranță fiecare dintre cei care cred și îl primesc ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, exprimând gândurile minții Sale infinite în scopul Său veșnic. Cu siguranță, oricine care pretinde că primește cuvintele Bibliei ca fiind cuvântul lui Dumnezeu cel veșnic, care exprimă gândul Său cu privire la planul Său veșnic, ar trebui să fie foarte încrezut în propriile puteri intelectuale pentru a se crede capabil să înțeleagă imediat gândul câtorva dintre aceste cuvinte.

„Căci nu vreau, fraților, să nu cunoașteți această taină, ca să nu vă socotiți singuri înțelepți.”

Romani 11:25 VBT

„Nu fiți îngâmfați.” Să nu credeți că este un lucru neînsemnat pentru voi să luați un cuvânt al lui Dumnezeu pe rând, să îl studiați cu atenție, să cugetați asupra acestuia cu rugăciune și să îl primiți în inima voastră ca fiind cuvântul vieții pentru voi. Faceți acest lucru, primiți-l în acest fel, și veți descoperi că acel cuvânt va fi pentru voi într-adevăr cuvântul vieții, și va fi bucuria și veselia zilnică a inimii voastre. Să nu credeți că acesta este un proces prea lent pentru a citi Biblia, sau o anumită carte sau capitol din Biblie. În acest mod, o veți parcurge cu un avantaj infinit mai bun decât să alergați prin ea fără să o înțelegeți. Astfel veți înțelege fiecare cuvânt, iar fiecare cuvânt pe care îl înțelegeți reprezintă viață veșnică pentru voi. Căci Isus a zis că omul va trăi astfel.

„Dar El a răspuns și a zis: Este scris: Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”

Matei 4:4 VBT

Acest lucru demonstrează că în fiecare cuvânt există viață și cu siguranță în momentul în care primești un cuvânt în mintea și în inima ta, în acel cuvânt și prin acel cuvânt primești viața veșnică.

Citiți din nou cuvintele lui Isus: „Dar El a răspuns și a zis: Este scris: Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” Cum poți trăi, din punct de vedere fizic, doar cu pâine? Înghițind bucăți mari sau felii mari de pâine deodată? Știți bine că nu este așa. Și cunoașteți că, dacă ați încerca să trăiți numai cu pâine în acest fel, nu ați trăi prea mult timp. Dar cunoașteți că pentru a trăi cu pâine, trebuie să luați câte o înghițitură pe rând, și una corectă. Și cunoscând acest fapt, atunci Isus, folosindu-se de acest adevăr ca ilustrație în expresia ,,orice cuvânt al lui Dumnezeu”, nu a intenționat oare să ne învețe că un cuvânt al lui Dumnezeu luat pe rând este calea de a trăi prin acesta, exact așa cum luând o felie de pâine pe rând este calea de a trăi prin pâine? Nu este oare aceeași lecție redată și în alte versete: „Când am primit cuvintele Tale, le-am înghițit”? (Ieremia 15:16)

„Fiule al omului, … deschide-ți gura și mănâncă ce îți dau.” Mănâncă acest cuvânt a lui Dumnezeu. Mănâncă „orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”. Atunci vei fi sănătos și puternic în ceea ce privește lucrurile spirituale și veșnice, după cum hrănindu-te cu cele mai bune bucate, vei trăi sănătos și puternic din punct de vedere fizic. Mănâncă această pâine a cerului așa cum mânânci pâinea pământului, și vei descoperi că această pâine este pentru tine, în ceea ce privește cele cerești, așa cum este cealaltă în ceea ce privește cele pământești.

Traducere realizată de Igor Sârbu

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!