Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Veniți, cumpărați și mâncați fără plată

„Voi, toți cei însetați, veniți la ape, și voi, care n-aveți bani, veniți, cumpărați și mâncați. Veniți, cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată!”

Isaia 55:1 VBT

„Este Isus de încredere? Se ține el de cuvântul pe care-l spune? Răspunde în mod hotărât: Da, de fiecare cuvânt. Odată ce îți este clar acest lucru, cere cu credință împlinirea fiecărei făgăduințe pe care a rostit-o și primește binecuvântarea, căci această acceptare prin credință, dă viață sufletului. Chiar dacă simți că ești cel mai slab și mai nedemn de încredere dintre copiii lui Dumnezeu, fii convins că Domnul Isus este credincios față de tine. Când ai încredere, întunericul și îndoielile care se adună și te învăluie se întorc înapoi asupra arhiamăgitorului care le-a provocat. Când îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, poți fi o mare binecuvântare. Trebuie să ai încredere în El printr-o credință vie, chiar dacă simți că îndemnul lăuntric de a rosti cuvinte de neîncredere este puternic.” (Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, p. 517).

„Apa înviorătoare, țâșnind într-un pământ pustiu și secetos, face ca pustia să înflorească și curge ca să dea viață celor ce pier; ea este un simbol al harului divin pe care numai Domnul Hristos îl poate da și care curăță, reînviorează și dă putere sufletului, ca apa vie. Acela în care locuiește Hristos are în el un izvor de har și putere ce nu seacă niciodată. Domnul Isus face plină de bucurie viața tuturor acelora care-L caută în adevăr și le luminează cărarea. Primită în inimă, iubirea Sa va da naștere la fapte bune pentru viața veșnică. Ea aduce binecuvântări nu numai aceluia în sufletul căruia izvorăște, ci râul de apă vie se va revărsa în cuvinte și fapte de neprihănire spre a-i înviora pe cei însetați din jurul său.” (Patriarhi și profeți, p. 412).

„După cum corpul primește continuu mâncarea care susține viața și vigoarea, tot așa și sufletul trebuie să comunice continuu cu Hristos, supunându-se Lui și depinzând în totul de El.” (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 19).

Apel: Viața fără prezența lui Hristos este asemenea unui pământ sterp lipsit de apă, de vegetație și roade. Dacă simți că viața ta este lipsită de sens, acceptă invitația Mântuitorului „Veniți, cumpărați și mâncați fără bani și fără plată!” (Isaia 55:1). Nu trebuie să ai bogății materiale sau să meriți prin faptele tale această favoare, ci doar să te apropii cu inima deschisă și încredere deplină în promisiunile lui Dumnezeu.

Meditează: De ce este asemănată lucrarea Duhului Sfânt în viața omului cu efectul apei asupra pământului uscat? Ce înseamnă locuirea lui Hristos în inimă și ce efect are asupra vieții celui credincios? Experimentezi această revărsare continuă de har și putere în viața ta?

Aplică: Aprofundează și studiază ceea ce spun scrierile inspirate pe tema locuirii lui Hristos, prin Duhul Său cel Sfânt, în viața omului. Meditează asupra textului din Coloseni 3:27 pentru a înțelege semnificația expresiei: „Hristos în voi, nădejdea slavei”. Roagă-te ca și tu să ai o astfel de experiență în fiecare zi.