Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Veniți totuși să ne judecăm

„Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna.”

Isaia 1:18 VDDC

„Aici sunt făgăduințe clare și bine definite, bogate și din belșug; dar ele sunt condiționate. Dacă te supui condițiilor, atunci cum poți să nu ai încredere că Domnul Își va împlini cuvântul? Să lăsăm ca aceste făgăduințe binecuvântate puse în rama credinței să fie în sala memoriei. Niciuna dintre ele nu va rămâne neîmplinită. Dumnezeu va împlini tot ce a rostit. El este credincios să-și țină făgăduința. (…)

Domnul va primi pe păcătos când acesta se pocăiește și-și părăsește păcatele, astfel ca Dumnezeu să poată conlucra cu eforturile lui în a urmări desăvârșirea caracterului. Făgăduințele nu sunt și da, și nu, ci dacă omul se supune condițiilor, atunci ele sunt, în Hristos, «da»; de aceea și «Amin», pe care-l spunem noi prin El, este spre slava lui Dumnezeu. Prin sacrificarea Fiului Său pentru păcatele lumii, Dumnezeu a avut drept scop ca omul să poată fi mântuit, nu în călcarea Legii lui Dumnezeu și în nelegiuire, ci în lepădarea păcatului, spălându-și hainele caracterului, făcându-le albe în sângele Mielului. El Își propune să ia de la om lucrul acela ofensator pe care îl urăște, dar omul trebuie să conlucreze cu Dumnezeu în această lucrare. Păcatul trebuie abandonat, părăsit, urât, iar neprihănirea Domnului Hristos primită prin credință. În felul acesta, divinul va conlucra cu umanul.

Noi ar trebui să fim atenți ca nu cumva să dăm loc la îndoială și necredință și, în atitudinea noastră de disperare, să ne plângem de Dumnezeu și astfel să-L reprezentăm greșit în fața lumii. Aceasta înseamnă să ne așezăm de partea lui Satana în această problemă.” (Mărturii, vol. 5, p. 630-632).

Apel: Prin sacrificiul lui Isus Hristos, Tatăl a asigurat atât iertarea păcatelor, cât și transformarea caracterului, pentru fiecare suflet care acceptă invitația Sa de a veni în prezența Sa pentru judecată. Sângele lui Hristos are puterea de a curăța și de a albi hainele sufletului tău, dar El nu poate lucra în viața ta fără consimțământul și cooperarea ta. Este alegerea ta de a permite lui Isus să lucreze în viața ta, după buna Sa plăcere, și voința, și înfăptuirea.

Meditează: Ești familiarizat cu condițiilepe care Dumnezeu le-a stabilit pentru împlinirea făgăduințelor Sale? Cum te raportezi la aceste condiții? În ce măsură te supui lor?

Aplică: Astăzi, ia-ți timp pentru a examina atent făgăduințele lui Dumnezeu din Cuvântul Său și pentru a te angaja să îndeplinești condițiile stabilite. În plus, când te confrunți cu îndoieli sau încercări, alege să te întărești în credință și să-L lauzi pe Dumnezeu pentru credincioșia Sa. În loc să cazi în disperare sau îndoială, amintește-ți că Dumnezeu își va împlini cuvântul pentru cei care Îl caută și se supun voii Sale.