Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Viață lungă promisă celui ascultător

„Și dacă vei umbla în căile Mele, păzind legile și poruncile Mele, cum a făcut David, tatăl tău, îți voi lungi zilele.”

1 Împărați 3:14 VBT

„Bărbații și femeile nu pot încălca legea naturală, îngăduindu-și un apetit stricat și patimi depravate, fără a încălca Legea lui Dumnezeu. De aceea, El a îngăduit ca lumina reformei sănătății să strălucească asupra noastră ca să ne putem vedea păcatul încălcării legilor pe care El le-a stabilit în ființa noastră. Toate bucuriile sau suferințele noastre pot fi descoperite a fi datorate încălcării sau supunerii față de legile naturale. Bunul nostru Tată ceresc vede starea deplorabilă a oamenilor care, cu bună știință sau din ignoranță, își duc viețile călcând legile stabilite de El. Și, cu iubire și milă față de neamul omenesc, El lasă ca lumina să strălucească asupra reformei sănătății. Dumnezeu face cunoscută Legea Sa și pedeapsa care va urma încălcării ei, pentru ca toți să poată învăța și să aibă grijă să trăiască în armonie cu legile naturale. (…)

Neștiința nu mai este astăzi o scuză pentru încălcarea legii. Lumina strălucește clar și nimeni nu trebuie să fie ignorant, căci Însuși marele Dumnezeu este instructorul omului. Toți sunt îndatorați prin obligațiile cele mai sacre față de Dumnezeu pentru a ține seama de filosofia sănătoasă și experiența autentică pe care le-o dă El acum în privința reformei sănătății. El dorește ca marele subiect al reformei sănătății să fie fluturat pretutindeni, căci altfel le este cu neputință bărbaților și femeilor, cu toate obiceiurile lor păcătoase, care excită creierul și distrug sănătatea, să înțeleagă adevărurile sacre prin care urmează să fie sfințiți, rafinați, înălțați și făcuți demni de societatea îngerilor cerești, în Împărăția slavei.” (Mărturii, vol. 3, p. 161).

„Ce Dumnezeu avem! El Își conduce Împărăția cu grijă și a construit un gard – cele zece porunci – pentru a-i feri pe supușii acestei împărății de rezultatele păcatului. Prin respectarea legilor Împărăției, Dumnezeu oferă poporului Său sănătate și fericire, pace și bucurie.” (Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, p. 454).

Apel: Dumnezeu ne-a oferit legi divine și naturale pentru a ne proteja și a ne binecuvânta cu o viață lungă și plină de bucurie. Ascultarea de aceste legi nu doar că ne apropie de El, dar ne și ajută să trăim în armonie cu noi înșine și cu lumea din jurul nostru. Te îndemn să te angajezi în respectarea poruncilor și principiilor sănătății pe care Dumnezeu ni le-a revelat. Începe să faci schimbări concrete în viața ta pentru a trăi după voia Lui, primind astfel promisiunea că El îți va lungi zilele și te va binecuvânta.

Meditează: În ce fel, respectarea legilor lui Dumnezeu influențează sănătatea și bunăstarea ta? Poți găsi exemple din viața ta sau din Scriptură unde ascultarea de Dumnezeu a adus binecuvântări tangibile? Care este legătura dintre respectarea legilor sănătății și biruința asupra păcatului?

Aplică: Analizează-ți stilul de viață și identifică obiceiurile nesănătoase care pot fi schimbate pentru a respecta mai bine legile divine ale sănătății. Educă-te pe tine și pe cei dragi cu privire la importanța reformei sănătății și începeți să implementați împreună obiceiuri sănătoase. Practică o disciplină constantă în rugăciune și studiu biblic, cerându-I lui Dumnezeu să te ajute să trăiești în conformitate cu voința Sa și să-ți dea puterea de a rămâne fidel acestor principii.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!