Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Iisus va vindeca și întări

„Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită și voi întări pe cea bolnavă. Dar pe cele grase și pe cele tari le voi nimici – le voi hrăni după dreptate.”

Ezechiel 34:16 VBT

„Omul care se separă de Dumnezeu, ca să slujească lui însuși, este sclavul lui Mamona. Mintea pe care Dumnezeu a creat-o pentru a sta în compania îngerilor a ajuns așa de degradată, încât să fie în slujba a ceea ce este pământesc și animalic. Acesta este sfârșitul la care duce egoismul slujirii de sine.

Dacă ai ales o astfel de viață, să știi atunci că-ți cheltuiești banii pe ceea ce nu este pâine, și munca ta pentru ceea ce nu satură. Vor veni momente când îți vei da seama de starea ta decăzută. Singur, într-o țară îndepărtată, vei simți mizeria ta și în disperare vei striga: «O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte!» (Romani 7:24).” (…)

„Iubirea lui Dumnezeu urmărește încă pe cel care a ales să se despartă de El și Domnul pune în mișcare toate mijloacele pentru a-l readuce în casa părintească. Fiul risipitor, în starea lui nenorocită, «și-a venit în fire». Puterea amăgitoare pe care Satana a exercitat-o asupra lui a fost frântă.” (…)

„Așa nenorocit cum era, fiul risipitor și-a pus speranța în convingerea că tatăl său îl iubește. Această iubire a fost ceea ce l-a atras spre casă. Tot astfel, certitudinea iubirii lui Dumnezeu este aceea care constrânge pe păcătos să se întoarcă la Dumnezeu.” (…)

„În parabola fiului risipitor nu i se aduc reproșuri și nici batjocuri pentru purtarea lui cea rea. Fiul simte că trecutul lui este iertat și uitat, șters pentru totdeauna. Tot astfel spune și Dumnezeu păcătosului: « Eu ți-am șters fărădelegile ca pe un nor gros și păcatele ca pe o ceață.» (Isaia 44:22). «Căci le voi uita nelegiuirea, și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.» (Ieremia 31:34). (Parabolele Domnului Hristos, p. 201-205).

Apel: Privește la pilda fiului risipitor și gândește-te la ceea ce a pierdut, pentru a trăi o viață de lux și plăceri trecătoare? El consideră că risipește doar averea care îi aparține de drept, dar în realitate, el pierde esența vieții: fericirea, sănătatea, vitalitatea. Ce obține în schimb? Suferință, vinovăție și regrete. Cu toate că a cheltuit tot ceea ce avea, singurul și ultimul lucru care i-a mai rămas și pe care nu-l poate epuiza, este iubirea Tatălui. Aceasta este singura nădejde și pentru sufletul tău, chiar atunci când te simți singur și abandonat.

Meditează: Care este cea mai puternică forță de atracție din lume și cum poate aceasta schimba viața ta și a celor din jurul tău? Cum observi această forță în acțiune în propria ta viață, fie prin oameni, evenimente sau lucruri?

Aplică: Fii recunoscător pentru dragostea pe care Dumnezeu o are față de tine și roagă-te pentru o înțelegere mai clară a modului în care ai putea să manifești același fel de iubire față de cei din jurul tău. Învață de la Tatăl ceresc cum trebuie primit un suflet care se întoarce din toată inima, acasă.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!