Categories: Spiritualitate Tags:

Voi aveți totul deplin în El – 2

Ellen G.White, Bible Echo and Signs of the Times, 1 februarie 1892

[Un discurs rostit în Federal Hall, North Fitzroy, Melbourne, 19 decembrie 1891].

Ar trebui să ne luăm timp pentru a studia Biblia deoarece trebuie să cunoaștem ce spune Scriptura. Biblia este grădina lui Dumnezeu și pe măsură ce vedem florile frumoase ale făgăduinței care au fost așezate acolo, ar trebui să le culegem pentru sufletele noastre. Pentru că ne sunt date „făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe” pentru ca prin acestea să devenim „părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte”.

De aceea: Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, și voi Îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic.”

2 Corinteni 6:17

Aceasta înseamnă că nu trebuie să te unești cu lumea? Nu, căci cum poți să le aduci lumina adevărului dacă nu ești în legătură cu ei? Totuși, nu le puteți face bine dacă asocierea cu lumea vă determină să cereți iertare lumii pentru credința voastră în Hristos, căci atunci nu voi modelați lumea, ci lumea vă modelează pe voi. Isus a arătat care trebuie să fie poziția voastră în lume. El spune:

„Voi sunteți lumina lumii.” „Cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.”

Matei 5:14; Ioan 8:12

Din moment ce Dumnezeu ne-a dat această asigurare, de ce vedem atâtea experiențe umbrite, confuze? Aceasta se datorează faptului că mulți dintre cei care se declară urmași ai lui Hristos au dat atenție duhurilor seducătoare și învățăturilor diavolilor. Aceasta se datorează faptului că nu au răspuns la chemarea lui Hristos. Când faceți acest lucru îi atrageți și pe alții la El prin viața voastră consecventă și prin exemplul vostru creștin, pentru că prin credință deveniți înrădăcinați și întemeiați în adevăr. Trebuie să cercetați prețiosul Cuvânt al lui Dumnezeu ca să cunoașteți care este adevărul. Isus s-a rugat ca ucenicii Săi să fie sfințiți prin adevăr. Nici unul nu poate fi în siguranță crezând că-și poate îngădui să se complacă în vreun păcat, oricât de ascuns ar fi el, căci Dumnezeu cere ca adevărul să fie prezent în părțile lăuntrice și înțelepciunea în părțile ascunse.

Nu trebuie să vă simțiți mulțumiți de faptul că sunteți siguri că frații voștri habar nu au de fărădelegile voastre. Cel care cunoaște pe frații voștri, nu cunoaște oare totul despre viața voastră? Nu vă citește El inima ca pe o carte deschisă? Nu poți să te complaci în niciun păcat și să fii totuși martor pentru Domnul întrucât prin fapte Îl renegi. Unde este îndrăzneala sfântă care ar trebui să vă caracterizeze credința și rugăciunile, deoarece nu sunteți osândiți nici înaintea oamenilor, nici a lui Dumnezeu, ca să puteți ridica mâinile sfinte fără mânie sau îndoială? Unde este mărturia voastră răsunătoare în favoarea adevărului?

Dacă vă lăsați pradă unui păcat cunoscut nu puteți rosti cuvinte spre slava lui Dumnezeu pentru că există ceva în inima voastră care vă condamnă. Duhul lui Dumnezeu nu se află în sufletul vostru. Dar lăsați inima cu toate afecțiunile ei să fie exact acolo unde îi este locul, încredințată lui Dumnezeu, și veți avea bucurie și pace în Duhul Sfânt. Inteligența și capacitatea voastră, puterile sufletului, trupului și duhului vostru au fost cumpărate cu un preț infinit de către Fiul lui Dumnezeu și toate îi aparțin Lui. Și totuși, deși Hristos i-a răscumpărat pe oameni, cât de puțini sunt cei care Îi dau ceea ce Îi aparține. Câți Îl jefuiesc în gândire și în slujire. O, nu ne vom încinge coapsele minții noastre și nu vom aduce în robie orice gând în ascultare de Hristos și nu vom nădăjdui până la capăt prin harul care ne va fi dat la arătarea lui Isus Hristos?

Nu puteți intra în cer având un caracter deformat sau imperfect și trebuie să fiți potriviți pentru cer în această viață de încercare. Dacă vreți să intrați în locuința celor neprihăniți când va veni Hristos, trebuie să aveți parte de mișcările profunde ale Duhului lui Dumnezeu pentru a avea o experiență individuală și pentru a fi deplin în Cel care este plinătatea Dumnezeirii în trup. Prin puterea neprihănirii lui Hristos trebuie să ne despărțim de orice nelegiuire. Trebuie să existe o legătură vie între suflet și Răscumpărătorul său. Canalul de comunicare trebuie să fie deschis continuu între om și Dumnezeul său pentru ca sufletul să crească în har și în cunoașterea Domnului. Însă cât de mulți nu se roagă. Ei se simt osândiți pentru păcat și cred că nu trebuie să vină la Dumnezeu până când nu au făcut ceva pentru a merita favoarea Sa sau până când Dumnezeu nu a uitat de fărădelegile lor. Ei zic: „Nu pot ține mâinile sfinte înaintea lui Dumnezeu fără să mă mânii sau să mă îndoiesc și prin urmare nu pot veni”. Astfel, ei rămân departe de Hristos și procedând astfel, săvârșesc tot timpul un păcat, căci fără El nu poți face nimic altceva decât rău. De îndată ce comitem un păcat ar trebui să fugim la tronul harului și să-i spunem lui Isus totul despre acest păcat. Ar trebui să fiți plini de întristare din cauza păcatului deoarece prin păcat v-ați slăbit propria spiritualitate, i-ați întristat pe îngerii cerești și ați rănit și lovit inima iubitoare a Răscumpărătorului vostru. După ce i-ați cerut iertare lui Isus cu căință sufletească, credeți că El v-a iertat. Nu vă îndoiți de mila Sa divină și nu refuzați mângâierea iubirii Sale infinite.

Dacă copilul vostru nu v-ar asculta și v-ar greși și ar veni cu inima frântă să vă ceară iertare, știți ce ar trebui să faceți. Știți cât de repede ați atrage copilul la inima voastră și l-ați asigura că dragostea voastră este neschimbată, iar greșelile lui sunt iertate. Sunteți mai milostivi decât milostivul vostru Tată Ceresc, care a iubit atât de mult lumea încât „a dat pe singurul Său Fiu născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”? Ar trebui să vă mergeți la Dumnezeu așa cum se duc copiii la părinții lor. Cereți-i Tatălui vostru ceresc să vă ierte greșelile și rugați-vă ca prin harul lui Hristos să puteți birui orice cusur din caracterul vostru.

Isus a venit în această lume pentru a-i mântui pe semenii Săi de păcatele lor. El nu ne va salva pe noi în păcatele noastre pentru că El nu este slujitorul păcatului. Trebuie să răspundem la chemarea divină a lui Hristos, să ne pocăim de păcatele noastre și să ne unim cu Hristos așa cum mlădița este unită cu vița de vie. Isus spune: „Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toți oamenii.”. Isus îi atrage pe toți oamenii, cine va răspunde la această chemare? Mulți vor fi puternic influențați de viața și exemplul celor care mărturisesc că au răspuns la această iubire divină care atrage inimile oamenilor. Mulți se vor uita la voi, cei care-I mărturisiți numele pentru a vedea dacă acest lucru vă face bărbați și femei mai buni. Ei se vor uita să vadă dacă sunteți asemenea lui Hristos, amabili și politicoși în familia voastră. Domnul a spus: „După roadele lor îi veți cunoaște”.

Viața de familie este un indicator al vieții voastre de creștin. Ceea ce este un om în familia sa este exact ceea ce este el înaintea lui Dumnezeu.

Viața de familie este un indicator al vieții voastre de creștin. Ceea ce este un om în familia sa este exact ceea ce este el înaintea lui Dumnezeu. Cei care pretind că sunt urmași ai lui Hristos vor descoperi care este exact atitudinea lor față de Hristos în cercul familial. Așa cum mamele își aduceau copiii la Hristos pentru ca El să-și așeze mâinile peste ei și să-i binecuvânteze, tot așa părinții ar trebui să-și aducă astăzi copiii la El. Vorbiți-le copiilor voștri despre Isus, vorbiți-le despre dragostea Lui și despre cât de dornici sunteți voi să fie copiii lui Hristos. Uneltele cerești vor coopera cu voi în lucrarea voastră de a-i atrage pe copii la Isus.

Dumnezeu iubește ceea ce este frumos, dar ceea ce iubește cel mai mult este un caracter frumos. Aceste flori frumoase de pe masa de lucru de astăzi sunt o manifestare a iubirii lui Dumnezeu față de noi. Florile sunt podoabele pe care Dumnezeu le-a creat pentru pământ. Hristos a spus:

„Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu țes; totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei”.

Matei 6:28

Isus ne spune că există ceva mai presus pentru atenția și scopurile noastre decât ceea ce vom mânca, sau ceea ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca. Este frumusețea caracterului care nu va pieri, ci va dăinui de-a lungul veacurilor neîncetate ale eternității.

„Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu.”

1 Petru 3:3

Isus ar dori ca tații și mamele să-și învețe copiii această frumusețe de caracter. El ar vrea să-i învețe pe copiii lor că Dumnezeu îi iubește, pentru ca firea lor să fie schimbată și să fie în armonie cu Dumnezeu. Nu-i învățați pe copiii voștri că Dumnezeu nu-i iubește atunci când greșesc, spuneți-le că îi iubește atât de mult încât îi întristează Duhul ca să-i vadă în fărădelege, deoarece cunoaște că își fac rău sufletului lor. Nu-i îngroziți pe copiii voștri vorbindu-le despre mânia lui Dumnezeu, ci mai degrabă căutați să-i impresionați cu dragostea și bunătatea Sa de nedescris și astfel lăsați ca slava Domnului să se manifeste înaintea lor.

Traducere realizată de Igor Sârbu

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!