Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Vom fi înrădăcinați și zidiți în El

„Astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, și întăriți în credință, după cum ați fost învățați, sporiți în ea cu mulțumire.”

Coloseni 2:6-7 VBT

„Noi trebuie să fim convertiți zilnic. Rugăciunile noastre ar trebui să fie mai arzătoare; astfel, ele ar fi mai eficiente. Încrederea noastră să fie tot mai puternică, având convingerea că Duhul lui Dumnezeu va fi cu noi, făcându-ne curați și sfinți, la fel de drepți și plăcuți precum este cedrul din Liban.” (Slujitorii Evangheliei, p. 272).

„Mulți sunt aplaudați pentru virtuți pe care nu le au. Cel care cercetează inimile, cântărește motivele și, adesea, fapte mult aplaudate de oameni sunt înregistrate de El ca fiind motivate de egoism și ipocrizie josnică. Fiecare faptă din viața noastră, indiferent dacă este excelentă și demnă de laudă sau dacă merită să fie mustrată, este judecată de Cel care cercetează inimile în funcție de motivele care au determinat-o.” (Slujitorii Evangheliei, p. 275).

„Cei care sunt angajați în slujba Învățătorului au nevoie de o experiență mai înaltă, mai adâncă și mai vastă, pe care mulți încă nici nu s-au gândit că ar putea să o aibă. Mulți care sunt deja membri ai marii familii a lui Dumnezeu știu doar puțin despre ce înseamnă a privi la slava Sa și a fi schimbați din slavă în slavă. Mulți au o oarecare percepție slabă a excelenței lui Hristos, iar inima lor tresaltă de bucurie. Ei doresc nespus o înțelegere mai deplină, mai profundă a iubirii Mântuitorului. Fie ca aceștia să prețuiască fiecare dorință a sufletului lor după Dumnezeu.

Duhul Sfânt lucrează cu cei care se lasă lucrați, îi modelează pe cei care se lasă modelați și îi șlefuiește pe cei care se lasă șlefuiți. Dedicați-vă cultivării gândurilor spirituale și comuniunii sfinte. Voi ați văzut doar primele raze ale zorilor slavei Sale. Pe măsură ce înaintați în a-L cunoaște pe Domnul, veți ști următorul lucru: «Cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.» (Proverbe 4:18).” (Slujitorii Evangheliei, p. 274).

Apel: Ascultă chemarea Domnului de a trăi o viață adânc înrădăcinată și zidită în Hristos. Dumnezeu te invită să umbli zilnic în credință și să crești în harul Său. Recunoaște importanța acestei chemări sfinte și lasă-te transformat de dragostea și lumina Sa, astfel încât să reflectezi caracterul Lui în fiecare aspect al vieții tale. Domnul te-a ales să fii un exemplu de sfințenie și credincioșie, având mereu privirea îndreptată spre gloria Sa eternă.

Meditează: Care sunt motivele din spatele faptelor mele zilnice? Sunt ele motivate de iubirea față de Dumnezeu și de aproapele, sau de egoism și ipocrizie? Cum pot să îmi adâncesc relația cu Hristos, astfel încât să fiu cu adevărat înrădăcinat și zidit în El? Îmi dedic suficient timp rugăciunii și cultivării gândurilor spirituale pentru a permite Duhului Sfânt să mă modeleze și să mă schimbe zilnic?

Aplică: Caută mai degrabă aprobarea lui Dumnezeu mai presus de cea a oamenilor, amintindu-ți că adevărata valoare a vieții tale vine din relația ta sinceră cu El. Cultivă autenticitatea prin rugăciune și auto-reflecție zilnică, cerându-I lui Dumnezeu să-ți descopere zonele în care ai tendința de a fi ipocrit și să te ajute să trăiești cu integritate. Caută să aprofundezi înțelegerea iubirii lui Hristos, participând activ în viața semenilor, împărtășind dragoste față de ceilalți. Astfel, vei spori în credință și vei merge strălucind tot mai mult până la miezul zilei.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!