Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Vom fi o nouă creație

„Căci dacă este cineva în Cristos, este o creație nouă; cele vechi s-au dus; iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”

2 Corinteni 5:17 VBT

„Pe măsură ce mintea stăruie asupra lui Hristos, caracterul este modelat după asemănarea divină. Gândurile sunt pătrunse cu simțul bunătății și dragostei Sale. Noi contemplăm caracterul Său și astfel El e prezent în toate gândurile noastre. Dragostea Lui ne înconjoară. Dacă ne fixăm numai un moment ochii asupra soarelui la amiază, când ne vom întoarce privirea, imaginea soarelui ne va apărea în orice vom privi.

La fel se întâmplă atunci când privim la Isus. Asupra oricărui lucru pe care îl privim se reflectă imaginea lui Isus, care este Soarele Neprihănirii. Nu putem vedea sau vorbi despre nimic altceva. Imaginea Sa este imprimată pe retina ochiului sufletului și afectează fiecare parte a vieții noastre zilnice, ușurând și supunând întreaga noastră natură. Privind, ne conformăm asemănării divine, chiar asemănării cu Hristos. Vom reflecta razele luminoase și strălucitoare ale îndreptățirii Sale asupra tuturor celor cu care intrăm în contact. Noi am devenit schimbați în caracter; căci inima, sufletul și mintea sunt luminate de strălucirea Aceluia care ne-a iubit și s-a dat pe Sine pentru noi. Astfel se observă realizarea unei influențe personale vii, care locuiește în inimile noastre prin credință.

Când cuvintele Sale de învățătură sunt primite și au luat conducerea asupra noastră, Isus este pentru noi o prezență statornică, ce controlează gândurile, ideile și faptele noastre. Suntem impregnați cu învățătura celui mai mare Învățător pe care lumea L-a cunoscut vreodată. Un simț al responsabilității și al influenței umane dă consistență părerilor noastre despre viață și cu privire la îndatoririle zilnice. Isus Hristos este totul pentru noi – cel dintâi, cel din urmă și cel mai bun în tot ceea ce facem. Isus Hristos – Duhul Său, caracterul Său – dă culoare tuturor lucrurilor; este urzeala, fibra, întreaga țesătură a ființei noastre. Cuvintele lui Hristos sunt duh și viață.” (Solii către tineret, p. 160-161).

Apel: Ești chemat să devii o nouă creație în Hristos, să lași în urmă tot ce este vechi și să trăiești o viață transformată de prezența Sa. Contemplându-L pe Isus, caracterul tău se modelează după asemănarea Sa divină, iar dragostea Lui pătrunde fiecare aspect al vieții tale. Lasă-L pe Hristos să fie totul pentru tine, cel dintâi, cel din urmă și cel mai bun în tot ceea ce faci.

Meditează: În lumea aceasta sunt multe persoane remarcabile care îți pot modela viața, dar prin ce anume se deosebește caracterul Domnului Hristos? Cum îți El poate influența viața în așa măsură încât să cunoști transformarea radicală a inimii tale? Ești dispus să te lași modelat de El?

Aplică: Astăzi, dedică timp pentru a contempla caracterul lui Hristos, lăsându-te modelat de bunătatea și dragostea Sa. În al doilea rând, permite cuvintelor Sale să îți controleze gândurile, ideile și faptele, făcându-L pe Hristos o prezență constantă în viața ta. În al treilea rând, asigură-te că influența Lui se reflectă în relațiile tale și în toate interacțiunile tale zilnice, astfel încât să devii o lumină a neprihănirii Sale pentru cei din jur.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!