Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Vom primi ce vom cere

„Și orice Îi cerem, primim, pentru că păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui.”

1 Ioan 3:22 VBT

„Este cu putință ca un părinte să se întoarcă de la copilul său flămând, dar Dumnezeu nu poate lepăda niciodată strigătul unei inimi lipsite, care tânjește după El. Cu ce duioșie minunată și-a descris El iubirea! Iată solia izvorâtă din inima Tatălui pentru aceia care, în zilele de întuneric, cred că Dumnezeu nu ia seama la ei: «Sionul zicea: ‘M-a părăsit Domnul și m-a uitat Domnul!’ Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, Eu nu te voi uita cu nici un chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele.» (Isaia 49:14-16).

Fiecare făgăduință din Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă un subiect de rugăciune, prezentând garanția cuvântului lui Iehova ca asigurare pentru noi. Este privilegiul nostru să-I cerem, prin Isus, orice binecuvântare de care avem nevoie. Putem să-I spunem Domnului, cu simplitatea unui copil, chiar lucrul de care avem nevoie. Putem să-I aducem la cunoștință toate nevoile noastre vremelnice, cerându-I atât pâine și îmbrăcăminte, cât și pâinea vieții și haina neprihănirii lui Hristos. Tatăl tău ceresc știe că ai nevoie de toate lucrurile acestea și ești invitat să I le ceri. În numele Domnului Isus este primită orice favoare. Dumnezeu va onora acest Nume și va împlini trebuințele tale din bogățiile dărniciei Sale.

Dar să nu uiți că, dacă vii înaintea lui Dumnezeu ca înaintea unui Tată, recunoști relația ta cu El, de fiu al Său. Nu trebuie numai să te încrezi în bunătatea Sa, dar și să te supui voinței Sale în toate lucrurile, știind că iubirea Sa este neschimbătoare. Tu trebuie să te consacri lucrării Sale. Acelora pe care El i-a îndemnat să caute mai întâi Împărăția cerurilor și neprihănirea Lui, Isus le-a dat făgăduința: «Cereți și veți primi» (Ioan 16:24 VBT).” (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 132-133).

Apel: Dumnezeu îți promite că va răspunde rugăciunilor tale atunci când păzești poruncile Lui și faci ce este plăcut înaintea Lui. El nu te va părăsi și nu te va uita niciodată, chiar și în cele mai întunecate momente ale vieții tale. Ești invitat să te încrezi în El, să-I ceri orice binecuvântare de care ai nevoie și să crezi că El îți va răspunde din bogățiile dărniciei Sale. Așa cum un părinte nu își poate uita copilul, tot astfel Dumnezeu nu va ignora strigătul tău. În numele lui Isus, toate cererile tale sunt primite și onorate. Dar trebuie să te supui voinței Sale și să te consacri lucrării Sale, știind că El te iubește cu o iubire neschimbătoare.

Meditează: Cum te simți știind că Dumnezeu este plin de bunătate, nu te va uita niciodată și că fiecare nevoie a ta este cunoscută de El? În ce moduri poți să-ți îmbunătățești relația cu Dumnezeu, astfel încât rugăciunile tale să fie în conformitate cu voința Lui? Care sunt binecuvântările de care ai cea mai mare nevoie acum?

Aplică: Notează în jurnalul tău de rugăciune atât cererile tale, cât și modul în care Dumnezeu îți răspunde, iar în felul acesta îți vei aduce aminte mai des drumul pe care te-a condus până în prezent. De asemenea te va ajuta să cultivi o relație de încredere față de El. Adu-ți aminte de experiența tânărului bogat și predă fără rezerve, în mâna lui Isus, timpul, talentele și resursele tale pentru lucrarea Sa, iar El va face ca binecuvântarea să se reverse peste tine și peste cei din jurul tău.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!